Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Teknologiayhtiö Apple on myöntänyt Savonlinnan normaalikoululle Apple Distinguished School (ADS) -tunnustuksen ensimmäisenä kouluna Suomessa. ADS on osa Applen maailmanlaajuista ohjelmaa, jonka puitteissa myönnetään tunnustuksia edistyneimmille huippukouluille sellaisesta innovatiivisesta toiminnasta, joka parantaa oppilaiden oppimista modernin teknologian avulla.

Savonlinnan normaalikoulussa on käytetty henkilökohtaisia iPad-tablettietokoneita opetuksen ja oppimisen tukena neljän vuoden ajan. Apple ADS-sertifikaatti on tunnustus yhtiön teknologian, oppimisympäristöjen ja ekosysteemin edistyneestä käytöstä, innovatiivisesta johtamisesta ja toimintatavoista oppimisessa ja opetuksessa sekä jatkuvasta osaamisen kehittämisestä. Tablettiopetusta on kehitetty tutkimusperustaisesti yhdessä kasvatustieteen professori Laura Hirston kanssa.

Tunnustuksesta iloitaan Savonlinnan normaalikoulussa koko henkilökunnan keskuudessa. Normaalikoulun johtavan rehtorin Mikko Ripatin mukaan sertifikaatti koetaan myös tunnustuksena Savonlinnan normaalikoulussa tehdystä merkittävästä oppimisteknologiaan liittyvästä kehittämistyöstä.

– Meiltä löytyy innovatiivista, teknologista ja uusia oppimisympäristöjä hyödyntävää osaamista. Normaalikoulussa on tehty oikeita valintoja ja lähdetty kehittämään koulun toimintakulttuuria sekä oppimista ja pedagogiikkaa kansainvälisestikin. Toimintakulttuurimme on muuttunut entistä yhteisöllisemmäksi, oppilaskeskeisemmäksi ja oppilaiden kouluviihtyvyys on tutkitusti lisääntynyt, kertoo Ripatti.

Savonlinnan normaalikoulu tekee tutkimusyhteistyötä ja kehittämistyötä digitalisaatioon ja tieto- ja viestintäteknologian opetukseen liittyen Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen opettajankoulutuksen kanssa. Aiheesta on tekeillä useita pro gradu -töitä, ja Laura Hirsto tutkii tällä hetkellä erityisesti mobiilioppimista.

– ADS-kouluna saamme uusinta oppimisteknologiaan liittyvää tietoa, koulutusta ja käyttäjäkokemusta sekä pääsemme jakamaan omaa osaamistamme entistä laajempien verkostojen kanssa, toteaa Savonlinnan normaalikoulun ict-työryhmän jäsen ja ADE-opettaja Sanna Metsälä.

Neljän lukuvuoden aikana Savonlinnan normaalikoulussa on kehitetty tulevaisuuden peruskoulua. Kehittämistyötä on tehty Opetushallituksen osittain rahoittamien hankkeiden tuella. Kaikilla oppilailla, opettajilla sekä opetusharjoittelijoilla on käytössään henkilökohtaiset iPad tablettitietokoneet.

Vastaa