Savon koulutuskuntayhtymä ja Pohjois-Savon opisto aloittavat yhdistymisselvityksen

Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Savon koulutuskuntayhtymä ja Pohjois-Savon opisto käynnistävät yhdistymisselvityksen. Selvityksen tavoitteena on turvata ja vahvistaa Pohjois-Savossa annettavan koulutuksen mahdollisuuksia. Selvityksen ajureina toimivat vuonna 2017 toteutuneet ammatillisen koulutuksen uudistukset ja rahoituksen kiristyminen sekä maakunnan alueen monipuolisen koulutustarjonnan turvaaminen.

Savon koulutuskuntayhtymän ja Pohjois-Savon opiston johto ovat käyneet hyvässä ilmapiirissä keskusteluja toimintojen yhdistämisestä. Meille on ensiarvoisen tärkeää, että voimme kehittää ja turvata Pohjois-Savon monipuolinen koulutustarjonta. Nyt on oikea aika selvittää yhdistymisen mahdollisuudet, kuntayhtymän johtaja Heikki Helve ja Pohjois-Savon opiston rehtori Ensio Vatanen kertovat.

Yhdistymisen kautta on arvioitu saatavan monipuolisia hyötyjä. Keskusteluissa on noussut esille muunmuassa kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon opetuksen laajentaminen, viittomakielen opetuksen turvaaminen ja kokonaisvaltaisen maahanmuuttokoulutuksen toteuttaminen sekä yhteisten aineiden opetuksen tarjonnan hyödyntäminen. Yhdistyminen vahvistaisi vapaan sivistystyön tarjoamia mahdollisuuksia tutkinnon osien toteutuksessa. Hyötynä arvioidaan myös olevan tukipalveluiden tuottamisen turvaaminen.

Selvityksessä kartoitetaan myös Opetus- ja kulttuuriministeriön strategiarahoituksen mahdollinen hyödyntäminen yhdistymisen toteuttamisessa sekä uusien mahdollisuuksien hyödyntämisessä, Helve ja Vatanen toteavat. Tarkemmat yhdistymisen vaikutukset eri toimintoihin tehdään selvitystyön yhteydessä. Tavoitteena on myös selvittää, onko yhdistymisen mahdollista jo vuoden 2019 alusta. Toteutuessaan yhdistyminen ei johda henkilöstön irtisanomisiin.

Vastaa