Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Syk­syn 2018 fi­lo­so­fi­a­kah­vi­las­sa poh­di­taan mie­leen liit­ty­viä ky­sy­myk­siä niin kie­len, kult­tuu­rin, du­a­lis­min sekä te­hok­kuu­den näkö­kul­mis­ta.

Oh­jel­ma

19.9. ”Mie­li, kie­li ja kult­tuu­ri”
Timo Kai­ta­ro, FT, fi­lo­so­fi­an his­to­ri­an do­sent­ti, Hel­sin­gin Yli­o­pis­to

10.10. ”Dualismi”
Olli Kois­ti­nen, te­o­reet­ti­sen fi­lo­so­fi­an pro­fes­so­ri, Tu­run yli­o­pis­to

14.11. ”Onko ih­mis­mie­li tie­to­kone?”
Ren­ne Pe­so­nen, tut­ki­ja, Tam­pe­reen yli­o­pis­to

5.12. / 12.12. Il­moi­te­taan myö­hem­min

Kantti taltioi Filosofiakahvilan alustuksia soveltuvin osin. Aiempia Filosofiakahvilan alustuksia löydät sarjan etusivulta.

Tilaisuudet järjestetään keskiviikkoisin klo 17-19 Kuopion kaupunginkirjastolla Kirjastokahvila Zariannessa. Joulukuun tilaisuuden aika ja paikka tarkentuu myöhemmin.

Tilaisuudet ovat maksuttomia, ei ennakkoilmoittautumista. Tilaisuuksien järjestäjänä toimii Snellman-kesäyliopisto.

Filosofiakahvila-sarjan etusivulle

Vastaa