Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Työttömien yksinhuoltajaäitien ennaltaehkäisevä terveydenhuolto on oleellinen tulevaisuuden työntekijöiden terveyden sekä työmarkkinoiden ja terveyden edistämisen integraation kannalta, todetaan FH Anja Zieschen väitöstutkimuksessa.

Väitöstutkimuksessa tarkastellaan terveyden ja työttömyyden yhteyttä työvoimapolitiikan ja julkisten työvoimapalveluiden toimenpiteiden näkökulmasta.

Erityisesti työttömillä yksinhuoltajaäideillä esiintyy mielenterveyden kuormitusta, joka voi olla esteenä työn aloittamiselle. Lisäksi yksinhuoltajaperheillä on paljon suurempi riski ajautua köyhyyteen, joka vähentää sosiaalisen elämän mahdollisuuksia ja johtaa usein alentuneeseen itsetuntoon.

Yksi ratkaisu tilanteeseen voisi olla aktiivinen työvoimapolitiikka. Ziesche kysyy tutkimuksessaan, voidaanko olemassa olevia tukikeinoja mukauttaa työttömien yksinhuoltajaäitien tarpeeseen, vaikka työmarkkinapolitiikalla ja terveyspolitiikalla nähdään omat tehtävänsä niin Saksassa kuin Suomessa.

Myönteinen vaikutus yksilön terveyden edistämiseen voidaan Zieschen mukaan saavuttaa kehittämällä henkilön henkistä kestävyyttä ja vahvaa elämän hallinnan tunnetta.

Työmahdollisuudet avaavat työttömille mahdollisuuden sairauksien ennaltaehkäisyyn, mutta terveydentilan kohentaminen vaatii myös aikaa, tarvittavia olosuhteita, motivaatiota ja uskoa omiin kykyihin. Sen vuoksi tulisi edistää työttömien naisten terveystietämystä omatoimisuuden apuna, ja toisaalta työvoimapoliittisten toimien tulisi tukea tehokasta työllistymistä.

Lisäksi yksilöiden terveydentilan parantamiseksi tarvitaan terveys- ja työvoimapoliittisten toimijoiden aktiivista yhteistyötä. Yhteisten tavoitteiden luominen ja terveyden näkökulma sosiaalipolitiikassa mahdollistavat terveys- ja työvoimapolitiikan hyvän yhteistyön.

FH Anja Zieschen sosiaalipolitiikan alaan kuuluva väitöskirja Gesundheitsförderung arbeitsloser allein erziehender Frauen durch Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik tarkastettiin Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa 5.2.2016.

Vastaa