Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Itä-Suomen yliopistossa on käynnistynyt Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan (MATINE) rahoittama hanke, jossa tutkitaan kierrätysmateriaalien käyttöön liittyvien riskien arvioinnin hyödyntämistä maanpuolustuksessa ja poikkeusolosuhteissa.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, voidaanko kiertotalouteen liittyvän regulaation säätämisellä parantaa huoltovarmuuden ja puolustuskyvyn stabiilisuutta yhteiskunnallisten kriisien, kuten talouskriisien ja luonnononnettomuuksien sekä poikkeusolosuhteiden aikana. Tutkimuksen toisena tavoitteena on selvittää, kuinka paljon ja millä seurauksilla ympäristö- ja terveysriskeihin perustuvaa regulaatiota voidaan säätää kriisien ja poikkeusolosuhteiden aikana tapahtuvan jätemateriaalien, teollisuuden sivuvirtojen ja ravinteiden kierrätyksen yhteydessä.

Tutkimushankkeessa keskitytään pääasiallisesti muovien kierrätykseen yhteydessä tehtävään riskinarvioon, mutta myös kumin ja tekstiilien kierrätykseen liittyvää riskinarviota tarkastellaan maanpuolustuksen ja poikkeusolosuhteiden kannalta. Esimerkiksi elintarvikemuovit ja niiden kierrätettävyys ovat hyvin kriittinen osa huoltovarmuutta, koska koko tuotanto- ja kuljetusketju on sidottu pakkausmateriaalin ominaisuuksiin.

Hankkeen vastuullisina tutkijoina toimivat tutkimuspäällikkö, dosentti Mauno Rönkkö ja nuorempi tutkija Samuel Hartikainen. Hanke kestää vuoden 2016 loppuun ja se toteutetaan Ympäristö- ja biotieteiden laitoksella Kuopiossa.

MATINE toimii puolustusministeriön hallinnonalalla sotilaallista maanpuolustusta tukevan tutkimuksen sekä turvallisuustutkimuksen edistämiseksi (Valtioneuvoston asetus 1018/2009). MATINE on laaja-alainen tieteellinen tutkimus- ja asiantuntijaverkosto, jossa ovat edustettuina yliopistot ja korkeakoulut, tutkimuslaitokset, teollisuus, sekä puolustushallinto ja muut yhteiskunnan turvallisuudesta ja elintärkeistä toiminnoista vastaavat viranomaistahot.

Vastaa