Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

”PAKOLAISTEN LIIKKUMINEN JA KOTOUTTAMINEN ON YKSI KASVAVISTA GLOBAALEISTA KYSYMYKSISTÄ.”

Joukko sosiaalityön tutkijoita ja sosiaalityöntekijöitä 12 eri maasta kokoontuu tällä viikolla Kuopioon pohtimaan pakolaisten kotouttamisen parhaita käytäntöjä ja teorioita. Ensimmäistä kertaa järjestettävä Best theories and practices for refugee resettlement and integration -symposiumi järjestetään Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella 13.–14.10.2016. Kaksipäiväisen symposiumin tavoitteena on maahanmuuttoon ja pakolaisiin liittyvien keskeisten ja tehokkaiden toimintatapojen edistäminen.

– Pakolaisten liikkuminen ja kotouttaminen on yksi kasvavista globaaleista kysymyksistä, jotka asettavat uusia haasteita sosiaalityölle, sanoo professori Caren Frost Utahin yliopistosta, joka on Itä-Suomen yliopiston ohella yksi symposiumin järjestäjistä.

– Kansainvälinen ryhmämme tulee käsittelemään sitä, miten tutkijoina vastaamme pakolaiskriisiin ja siihen liittyviin kysymyksiin. Tällaisia kysymyksiä ovat muun muassa ihmisten liikkuminen ja rajat sekä maiden sisäiset konfliktit, väkivalta, ikääntyvä väestö ja ympäristön kestävyys.

Tavoitteena yhteisen konsortion luominen

Symposium tarjoaa Suomen sosiaalityön tutkijoille mahdollisuuden pohtia innovatiivisia tutkimuskäytäntöjä vastauksena yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin. Samalla symposium tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua asiantuntijoiden kanssa ympäri maailman.

TAVOITTEENA ON KEHITTÄÄ VAIKUTTAVIA MENETELMIÄ HEIKOIMMASSA ASEMASSA OLEVIEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEEN.

– Sosiaalityö Suomessa voi ottaa johtavan aseman Euroopan ja koko maailman tasolla parhaiden käytäntöjen kehittämisessä pakolaisten integroimiseksi, sanoo professori kansainvälisen sosiaalityön professori Janet Anand Itä-Suomen yliopistosta.

Symposiumissa esitellään myös Itä-Suomen yliopiston johtama strategisen tutkimusneuvoston rahoittama hanke Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen PROMEQ. Hanketta vetää professori Marja Vaarama. Hankkeen tavoitteena on kehittää vaikuttavia menetelmiä heikoimmassa asemassa olevien, muun muassa turvapaikanhakijoiden ja kiintiöpakolaisten, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

Tutkijat ja sosiaalityöntekijät ympäri maailman esittelevät symposiumissa innovatiivisia käytäntöjä, teorioita, tutkimusta ja opetusta. Symposiumin aikana on myös tilaisuuksia yhteistyön edistämiseen. Tavoitteena on, että osallistujat muodostavat yhteisen tutkimuksen, koulutuksen ja käytännön työn konsortion.

Symposiumin järjestävät yhteistyössä Itä-Suomen yliopisto, Utahin yliopisto ja kansainvälinen sosiaalityöntekijöiden järjestö (International Federation of Social Workers). Kyseessä on ensimmäinen tapaaminen symposiumien sarjassa, jossa pyritään rakentamaan kansainvälistä tutkijoiden verkostoa teemaan liittyen.

Vastaa