Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Pelit, leikki, kokeellisuus ja fyysinen aktiivisuus - siinäpä muutamia perusasioita siitä, mitä ajattelemme oppimisesta ja sen edellytyksistä tänään. Mutta kuinka hyvin pääosin vuosikymmeniä sitten rakennetut kouluympäristömme mukautuvat uuden oppimiskäsityksen mukaiseen opetukseen?

– Leikissä on luovuus ja mielikuvitus aina mukana, siinä leikitään ajatuksilla, mielikuvilla ja luodaan mahdollisia maailmoja. Leikissä harjoitellaan joustavaa ajattelua. Sanotaan, että leikki on kaiken oppimisen edellytys, tiivistää KT Marjaana Kangas leikin merkitystä oppimisessa.

Leikilliset oppimisympäristöt ja niin sanotut avautuvat oppimisympäristöt olivat esillä Savonia-ammattikorkeakoulun järjestämässä seminaarissa, jossa pohdittiin Kuopion Savilahteen kehittyvän uuden kampuksen suunnittelun, rakentamisen ja elämisen muotoa.

Mutta mitä leikki on oppimisen näkökulmasta. Marjaana Kangas vastaa, että se on mielentila tai asenne oppimiseen.
– Se on sitä, että on intohimoisen kiinnostunut jostain asiasta, jota haluaa selvittää ja oppia lisää.

Tulevaisuuden sekä fyysisissä että digitaalisissa oppimisympäristöissä pelit, leikki, kokeellisuus ja fyysinen aktiivisuus ovat keskeisessä asemassa.

Koulun seinät huokoistuvat

Suurin osa lapsistamme ja nuoristamme opiskelee kaikkea muuta kuin leikillisen oppimisen pedagogiikalle suotuisissa rakennuksissa. Tämä ei Kankaan mielestä ole ongelman ydin, sillä koulun seinät huokoistuvat entisestään.

– Leikillinen oppimisympäristö ei ole pelkästään fyysinen ympäristö, vaan se on myös sosiaalinen, psyykkinen ja kulttuurinen ympäristö. Olennaista on vuorovaikutus, jota siellä syntyy ja se pedagogiikka, joka on siellä taustalla. Opettajan innostuneisuus on myös oppilaiden tärkein innostaja.

Kuuntele Marjatta Kankaan haastattelu kokonaisuudessaan:

kuuntele Kesto: 11’56”

Katso myös:

Tulevaisuuden oppimisympäristöt oppimisessa (Adobe Connect -taltio)
KTT Marjaana Kangas, Lapin yliopisto

Vastaa