Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Savonia-ammattikorkeakoulu tukee yritysten tarpeita ympäristömonitorointipalveluiden synnyttämiseksi uuden, avoimen tietojärjestelmän avulla. Avoimeen lähdekoodiin perustuvan SaMi - tietojärjestelmän tavoitteena on edistää uusien palvelujen syntymistä ja niiden ulottumista myös pienille toimijoille.

Järjestelmää on jo  käytetty uusien palvelujen rakentamiseen esimerkiksi Kuopion veden ja Niiralan kulma Oy:n tarpeisiin.  Nämä palvelut liittyvät yhdyskunnan vedenjakeluverkoston ja kiinteistöjen vesijärjestelmän jatkuvan seurannan kehittämiseen.

Uusien palveluiden avulla tavoitellaan merkittäviä kustannussäästöjä ja parantunutta vesiturvallisuutta. Lisäksi suomalainen ohjelmistoyritys Keypro Oy hyödyntää järjestelmää osana yrityksen kokonaisvaltaista vesijohto- ja viemäriverkon hallintaan soveltuvaa verkkotietojärjestelmää.

SaMi sisältää rajapinnat ympäristöstä tai prosessista jatkuvasti mitattavan tiedon vastaanottamiseen, toiminnot tiedon tallentamiseen, internet-pohjaisen käyttöliittymän tiedon jakamiseen ja lisäksi rajapinnat lähes reaaliaikaisten monitorointipalvelujen rakentamiseen.

Järjestelmä soveltuu myös muiden kuin vesihuoltoalan tarpeisiin. Sitä on mahdollisuus käyttää yleisesti sovelluksissa, joissa lähtökohtana on jatkuvasti mitattava tieto ja sen hyödyntäminen kohteen seurannassa.

Vastaa