Savon koulutuskuntayhtymä menestyi valtakunnallisessa ammatillisen koulutuksen arvioinnissa

Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Savon koulutuskuntayhtymä sijoittui seitsemänneksi Opetushallituksen tekemässä valtakunnallisessa ammatillisen peruskoulutuksen tuloksellisuusarvioinnissa. Arvioinnissa oli mukana kaiken kaikkiaan 47 suurta ja monialaista koulutuksen järjestäjää. Savon koulutuskuntayhtymä sijoittui korkeimmalle koko Itä-Suomen alueella.

Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta mitattiin opiskelijoiden työllistymisellä ja jatko-opintoihin siirtymisellä, koulutuksen suorituksella määräajassa, opintojen keskeytymisprosentilla sekä opetushenkilöstön pätevyydellä ja henkilöstön kehittämisen panostuksilla. Arvioinnin pohjalta maksettavan tuloksellisuusrahoituksen tavoitteena on tukea koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden parantamista sekä kannustaa koulutuksen järjestäjiä pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen kehittämistyöhön.

Tuleviin haasteisiin on varauduttu

Kuntayhtymän johtaja Heikki Helve on tyytyväinen menestykseen tuloksellisuusvertailussa ja toteaa, että kuntayhtymä on valmistautunut hyvin tuleviin ammatillisen koulutuksen uudistuksiin ja rahoitusmallin muutoksiin. Helve toteaa lisäksi, että kuntayhtymän toimintaa uudistaen ja mahdollisuuksia hyödyntäen hyvät tulokset ovat mahdollisia jatkossakin muuttavasta toimintaympäristöstä huolimatta.

Vastaa