D-vitamiinin puutos lisää kroonisen päänsäryn riskiä

Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Tuoreen kuopiolaistutkimuksen mukaan D-vitamiinin puutos voi lisätä kroonisen päänsäryn riskiä. Tulokset julkaistiin Scientific Reports -lehdessä.

Itä-Suomen yliopiston Sepelvaltimotaudin vaaratekijät -tutkimuksessa (Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study) tutkittiin kalsidiolin eli D-vitamiinin pitoisuus seerumista ja kartoitettiin päänsäryn esiintymistä noin 2600:lta 42–60-vuotiaalta mieheltä vuosina 1984–1989. Heistä 68 prosentilla seerumin D-vitamiinipitoisuus oli alle 50 nmol/l, jota yleisesti pidetään D-vitamiinipuutoksen rajana. Kroonista, vähintään viikoittaista päänsärkyä esiintyi 250 miehellä. Toistuvaa päänsärkyä raportoineilla miehillä seerumin D-vitamiinipitoisuus oli pienempi kuin muilla.

Kun tutkimusjoukko jaettiin neljään ryhmään seerumin D-vitamiinipitoisuuden mukaan, alimpaan ryhmään kuuluvilla miehillä oli yli kaksinkertainen kroonisen päänsäryn esiintymisen riski verrattuna ylimpään ryhmään. Kroonista päänsärkyä esiintyi myös enemmän niillä miehillä, joita oli tutkittu muulloin kuin kesä- ja syyskuun välisenä aikana. Kesäkuukausina keskimääräiset seerumin D-vitamiinipitoisuudet ovat suuremmat auringon UVB-säteilyn vaikutuksesta.

Tutkimus tuo vahvistusta jatkuvasti lisääntyvälle näytölle niukan D-vitamiinin saannin yhteydestä lisääntyneeseen kroonisten sairauksien riskiin. Matala D-vitamiinipitoisuus on yhdistetty päänsärkyriskiin myös joissakin aikaisemmissa, pääasiassa huomattavasti pienemmissä tutkimuksissa.

Suomessa iho pystyy kesäkuukausina tuottamaan auringon UVB-säteilyn vaikutuksesta riittävästi D-vitamiinia, mutta muina aikoina tarve täytyy kattaa ravinnosta tai ravintolisistä saatavalla D-vitamiinilla. D-vitamiinin saantisuositus on 10-20 µg päivässä.

Suositusta suurempien D-vitamiiniannosten pitkäaikaisen käytön hyödyistä ja mahdollisista haitoista ei vielä ole tieteellistä näyttöä. Tähän tuo osaltaan vastauksia Itä-Suomen yliopistossa meneillään oleva Finnish Vitamin D Trial (FIND)-tutkimus, jossa tutkitaan viisi vuotta kestävän suurten D-vitamiiniannosten päivittäisen käytön vaikutuksia sairauksien riskitekijöihin ja sairauksien ilmaantumiseen. Tutkittavat käyttävät D-vitamiinilisää 40 tai 80 µg päivässä. Tutkimuksessa selvitetään tarkasti D-vitamiinilisän käytön vaikutuksia myös erilaisiin kiputiloihin.

Vastaa