Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

KYSin naisten osaston synnytysvuodeosastolla on otettu käyttöön neljä Perhepesähuonetta. Perhepesässä vanhemmat huolehtivat vastasyntyneestä omatoimisesti hoitohenkilökunnan tuella ympäri vuorokauden.

Perhepesässä hoitohenkilökunta ohjaa, neuvoo ja auttaa aina tarvittaessa, mutta perhe toimi pääasiassa itsenäisesti sairaalassaoloajan.
– Perhepesä on perheen omaa tilaa, jonne hoitohenkilökunta tulee vain pyydettäessä, osastonhoitaja Miia Tabell kuvaa.

Perhepesä sopii hyväkuntoiselle äidille ja vastasyntyneelle, jotka täyttävät lisäksi lastenlääkäreiden ja synnytyslääkäreiden yhdessä laatimat kriteerit. Lopullinen päätös Perhepesän sopivuudesta tehdään synnytyksen jälkeen.

– Perhepesään pääsee, kun raskaus on edennyt normaalisti, synnytys on säännöllinen ja vauva syntyy täysiaikaisena. Äidin ja vauvan tulee myös olla hyväkuntoisia synnytyssalissa, Tabell kertoo.

Perhepesässä vastasyntyneen ja äidin turvallisuudesta huolehditaan muun muassa päivittäisillä hoitotapaamisilla sekä huoneista löytyvillä ohjeilla ja oppailla. Lisäksi jokaisessa huoneessa on tabletti-tietokone, jolla perheet ohjataan hakemaan tietoa muun muassa Naistalo.fi-verkkosivulta.

Toiveen Perhepesään pääsystä voi esittää jo neuvolassa. Perhe saa terveydenhoitajalta materiaalia palvelusta tutustuttavaksi raskausaikana. Perhepesään ja synnytyksen jälkeiseen aikaan on hyvä valmistautua tutustumalla KYSin synnytysvalmennusvideoihin jo raskausaikana.

Synnytyssalissa on mahdollista synnyttää Synnytyspesässä, josta on pyritty luomaan rauhallinen ja kodinomainen paikka. Synnytyspesässä synnyttäjä voi halutessaan hyödyntää monipuolisesti lääkkeettömiä kivunlievitysmenetelmiä.

Uuden toiminnan tavoitteena on myös lyhentää hoitoaikaa sairaalassa. Tabell kertoo, että lyhyt sairaalassaoloaika tukee vanhempien ja vastasyntyneen kiintymyssuhteen muodostumista sekä lisää vierihoitoa ja sen jatkumista pidempään, jolloin myös imetyksen onnistuminen on todennäköisempää. Lyhyt sairaalassaolo vähentää myös äidin ja lapsen infektioriskiä.

Katso myös:

KYSin synnytysvalmennusvideot

Terveyskylän naistalo

Vastaa