Filosofi Tuomas Nevanlinna: Sivistys

Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Syksyn toisena Humanismin iltojen luennoitsijana oli filosofi Tuomas Nevanlinna. Hän luo kattavan läpileikkauksen sivistyksen ja ihmiskunnan historiaan. Luennossaan Nevanlinna kertoo sivistyksestä ja sivistyksen käsityksestä eri aikakausina, antiikin ajoista alkaen edeten muun muassa romantiikan ja renesanssin kautta nykyaikaan.

Filosofian synty antoi ihmiselle uuden tavan ajatella ja luoda sivistystä. Nevanlinna toteaakin, että itsensä sivitäminen on kasvatuksen vapaaehtoista jatkamista, siis eräänlaista itsekasvatusta.

Nevanlinna toteaa, että ihmisellä on mahdollisuus ja velvollisuus olla tyytymättä siihen, mikä ihmiselle tulee luonnostaan. Luonto on siis se, mistä sivistys pyrkii jollain tapaa eroon. Tähän ihminen pyrkii kehittämällä ja muokkaamalla itseään kauemmas villipedosta kohti Jumalaa tai jumaluutta.

Esimerkiksi antiikin aikoina ajateltiin että ihminen voi todellakin täydellistyä tässä maailmassa. Kristinuskon levitessä ajateltiin kuitenkin toisin, sen mukaan ihmisen täydellistyminen ei ole mahdollista.

Nevanlinna sivuaa luennossaan myös Kantia, joka antoi sivistysihanteelle valistuksen muodon. Kant totesi, että valistuksen kautta voidaan päästä irti itseaiheutetusta alaikäisyyden tilasta. Valistuksen ongelmana on kuitenkin se, että ihmiset ovat mielellään alaikäisiä. Kantin mukaan kun alaikäisenä oleminen on mukavaa ja hauskaa.

Muun muassa näitä aiheita Nevanlinna käsittelee luennossaan, jonka voit kuunnella kokonaisuudessaan oheisen äänilinkin kautta.

kuuntele Kesto: 1’03’31”

 


Luento on taltioitu 28.9.2007 Humanismin illat -luentosarjan tilaisuudesta.

Humanismin illat ovat kaikille avoimia luentoja, joiden tarkoituksena on virittää ja edistää humanistista keskustelua Pohjois-Savossa.

Humanistin iltojen järjestäjinä toimivat Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahasto ja Kuopion kesäyliopisto.

» Luentosarjan etusivulle

Vastaa