Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Kreikkaa on aina pidetty filosofian kehtona. Islamiin taas ajatellaan liittyvän sellaisia aspekteja, jotka tukahduttavat kriittistä ajattelua. Millainen siis on filosofian ja islamin suhde? Miten Kreikan filosofinen perintö on vaikuttanut islamilaiseen kulttuuriin?

Näitä asioita pohdittiin Filosofiakahvilassa Kuopiossa, kun filosofian historian tutkimukseen paneutunut FT, tutkijatohtori Jari Kaukua Jyväskylän yliopistosta saapui alustamaan keskustelua otsikolla “Islam ja Filosofia”.

– Jos ajatellaan islamin ja filosofian välistä suhdetta, miksi meillä on islamilaista filosofiaa, ja miksi filosofia lähti kukoistamaan islamilaisessa kulttuurissa, niin yksi keskeinen elementti tähän kysymykseen vastatessa on, että filosofinen rationaalinen ajattelu ei ole puhtaasti tuontitavaraa islamilaisessa kulttuurissa, Kaukua toteaa.

– Kreikkalaisen ajattelun panosta ei voi tietenkään kiistää.

Näin ollen Kaukuan alustuksessa nousevatkin esiin erityisesti kreikkalainen kreikkalainen filosofi ja tiedemies Aristoteles ja persialainen  lääkäri, filosofi ja tiedemies Ibn Sina (Avicenna), jota pidetään sekä suurena filosofina että koko nykyaikaisen lääketieteen isänä.

Miten Kreikan filosofinen perintö vaikutti islamilaiseen kulttuuriin – ja miten islamilainen kulttuuri vaikutti filosofiaan? Millaisessa vuorovaikutuksessa uskonto ja filosofia olivat klassisella kaudella?

Kuuntele Kaukuan alustus kokonaisuudessaan:

kuuntele Kesto: 67’50”


Alustus on  on taltioitu Filosofiakahvilassa Kuopiossa 15.3.2016.

Filosofiakahviloissa tavalliset ihmiset kokoontuvat yhteen keskustelemaan heitä koskettavista kysymyksistä. Tavoitteena on elävyys, toisten kohtaaminen kasvokkain, eri-ikäisten ja eri elämänpiireistä tulevien ihmisten näkeminen ja kuunteleminen sekä uusien näköalojen avaaminen yhdessä.

Kantti taltioi Filosofiakahvilan alustuksia yhteistyössä Snellman-kesäyliopiston kanssa.

Filosofiakahvila-sarjan etusivulle

Filosofiakahvila

Filosofiakahvila syksy 2018, aikataulu ja aiheet

Filosofiakahvila jatkuu jälleen Kuopiossa. Syksyn 2018 teemana on mieli. Kuopion Filosofiakahvila kerää jälleen filosofiasta kiinnostuneita kuopiolaisia keskustelemaan alan asiantuntijoiden alustuksista. Alustukset taltioidaan ja julkaistaan soveltuvin osin Kantin verkkosivuilla.

Populismin nousu Euroopassa

Populismi on noussut esiin niin kotimaan kuin laajemminkin Euroopan politiikassa tällä vuosikymmenellä. Populismista keskusteltiin myös Kuopiossa kevään viimeisessä Filosofiakahvilassa, jossa kevään viimeisenä alustajana toimi populismitutkija Emilia Palonen.

Oikeusvaltion idea

Kontrolloiko valtio oikeutta, vai oikeus valtiota? Mitä yhteyksiä löytyy Trumpin maahantulokiellosta, Turkin hallituksen oikeusvaltiokäsityksestä ja Sipilän hallituksen lainvalmistelusta? Tätä pohti yli­o­pis­to­leh­to­ri Niko Soi­ni­nen Filosofiakahvilassa.

Eurooppa filosofisena ideana

Euroopan ideasta Filosofiakahvilaan saapui puhumaan Eu­roop­pa-tut­ki­muk­sen tut­ki­ja­toh­to­ri Timo Miet­ti­nen, joka valotti alustuksessaan ajatusta yhtenevän Euroopan synnystä. Idea on peräisin jo satojen vuosien takaa.

Missä on moniarvoisuuden itäraja?

Kevätkauden ensimmäisenä vieraana Filosofiakahvilaan saapui Itä-Suomen yliopiston yleisen historian professori Jukka Korpela, joka pohti omassa alustuksessaan moniarvoisuuden itärajan paikkaa. Missä ajallisessa pisteessä länsi erosi idästä, ja minne raja voidaan maantieteellisesti vetää? Löytyykö erottavaa rajaa?

Filosofiakahvila kevät 2017, aikataulu ja aiheet

Filosofiakahvila jatkuu jälleen Kuopiossa. Kevään 2017 teemana on Eurooppa. Kuopion Filosofiakahvila kerää jälleen filosofiasta kiinnostuneita kuopiolaisia keskustelemaan alan asiantuntijoiden alustuksista. Alustukset taltioidaan ja julkaistaan soveltuvin osin Kantin verkkosivuilla.

Vastaa