Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Itä-Suomen yliopiston ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tutkijat osallistuvat Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaan konsortiohankkeeseen Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana (Tackling Inequalities in Time of Austerity, TITA).

Hankkeelle myönnetty rahoitus vuosille 2015–2017 on 4,5 miljoonaa euroa. Konsortiota johtaa sosiologian professori Mikko Niemelä Turun yliopistosta. Konsortion muut kumppanit ovat Tukholman yliopisto, Kela, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto. Mukana on sosiologeja, taloustieteilijöitä, tilastotieteilijöitä, sosiaalityöntekijöitä, matemaatikkoja, farmasisteja, sosiaalipoliitikkoja ja väestötieteilijöitä.

Tutkimushanke tarjoaa uuden ja laaja-alaisen näkökulman sekä uutta tutkimustietoa eriarvoisuuksien pitkän aikavälin muutoksien ja eriarvoisuuteen liittyvien mekanismien ymmärtämiseksi. Hankkeessa paikannetaan keskeiset eriarvoisuuteen vaikuttavat mekanismit politiikan eri osa-alueilta ja tuotetaan sovellettavissa olevia suosituksia poliittisen päätöksenteon tueksi. Eriarvoisuutta tutkitaan tuloissa, varallisuudessa, kulutuksessa, koulutuksessa, terveydessä, luottamuksessa, huono-osaisuudessa ja perheellistymisessä. Eriarvoisuuden mekanismeja tutkittaessa hanke hyödyntää ainutlaatuisia aineistoja ja kehittyneitä tilastollisia tutkimusmenetelmiä.

Hyvinvoinnin ja terveyden eriarvoisuutta koskevaan osahankkeeseen osallistuvat tutkijat Tuomo Laihiala, Maria Ohisalo ja Antti Kouvo Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden- ja kauppatieteiden tiedekunnasta. Lisäksi tutkijoiden työpanosta nähdään sosiaaliturvaan liittyvässä osahankkeessa, jossa tutkitaan toimeentulotuen toimeenpanovastuun siirtymistä kunnilta Kelalle.

– Osallistumme suomalaisessa yhteiskunnassa eriarvoisuutta tuottavien ja ylläpitävien mekanismien tutkimiseen. Erityisen kiinnostuneita olemme kaikista huono-osaisimpien, kuten leipäjonoissa jonottavien suomalaisten hyvinvoinnista, kertoo tutkija Maria Ohisalo.

– Tutkimme suomalaista köyhyyttä ja eriarvoisuutta. On tärkeää, että haastavina taloudellisina aikoina heikoimmassa asemassa olevien väestöryhmien elämäntilanteesta saadaan luotettavaa ja ajantasaista tutkimustietoa poliittisen päätöksenteon tueksi, jatkaa tutkija Tuomo Laihiala.

Hankkeen tutkijat työskentelevät osana laajempaa Itä-Suomen yliopiston huono-osaisuuden tutkimuskeskittymää.

Vastaa