Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Me-säätiö lähtee rahoittajaksi Itä-Suomen yliopiston tutkimushankkeeseen, jossa haetaan uusia malleja syrjäytymiskierteiden tehokkaaseen ehkäisemiseen ja ratkaisemiseen.

Hankkeessa keskitytään yhteiskunnan notkelmissa eläviin ihmisiin eli sukuihin ja perheisiin, jotka ovat jo useamman sukupolven ajan eläneet erilaisten tukien piirissä ja käyttäneet lastensuojelupalveluita. Tutkimuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti elämänmahdollisuuksia heikentäneisiin avaintapahtumiin.

Tutkimushanketta johtavan hyvinvointisosiologian professori Juho Saaren mukaan hanke on tärkeä lisä Itä-Suomen yliopiston huono-osaisuuden notkelmien tutkimukseen.

– Tiedämme jo varsin paljon, mitä elämä näissä notkelmissa on, mutta emme tiedä tarpeeksi siitä, mistä ihmiset niihin tulevat ja miten niistä pääsee pois. Me-säätiön myöntämä rahoitus mahdollistaa näiden kysymysten tutkimuksen, Saari toteaa.

Tavoitteena tehokkaampien mallien löytäminen

Suomessa on noin 800 000 väliaikaisesti köyhyydessä elävää ihmistä, joista pitkäaikaisköyhiä eli erilaisten tukien piirissä olevia on noin 250 000. Leipäjonoista ruokansa hakee viikoittain yli 20 000 ihmistä.

Taloudellisten vaikeuksien lisäksi notkelmissa elävien ihmisten elintaso ja elämänlaatu ovat keskivertoa matalammalla tasolla. Tutkimushankkeen tarkoituksena on löytää uusia malleja pitkäaikaisen huono-osaisuuden ehkäisemiseksi.

Hanketta tukevan Me-säätiön toimitusjohtaja Ulla Nordin mukaan professori Saaren johtamalle tutkimukselle on todellinen tilaus juuri nyt.

– Pitkittynyt huono-osaisuus ja syrjäytyminen ovat vakavia ongelmia Suomessa, ja Me-säätiö haluaa olla mukana niiden ratkaisemisessa. Uskomme, että hanke tuo arvokasta tietoa uusien, tehokkaampien mallien kehittämiseksi erityisesti meille tärkeillä alueilla eli lasten, nuorten ja perheiden syrjäytymisen ehkäisemisessä, Nord sanoo.

Me-säätiö rahoittaa hanketta 150 000 eurolla. Hanke tehdään yhteistyössä Helsingin, Kuopion ja Vantaan kaupunkien kanssa.

Me-säätiö on rekisteröity keväällä 2015 rahoittamaan toimintaa, jonka tavoitteena on syrjäytymisen ehkäisy ja eriarvoistumisen vähentäminen Suomessa, erityisesti lasten, nuorten ja perheiden kohdalla.

Vastaa