Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Ammatillinen koulutus on suuressa myllerryksessä. Yksi ammatilliseen koulutukseen liittyvistä suurista muutoksista on turvapaikanhakijoiden määrän suuri kasvu, joka tulee luomaan haasteita tulevaisuudessa. Massiiviset ensi vuonna toteutettavat 190 miljoonan euron leikkaukset ammatillisesta koulutuksesta yhdistettynä turvapaikan saavien kouluttamistarpeisiin luovat ammatilliselle koulutuksen kentälle suurta painetta, sillä vähemmällä rahalla on jatkossa saatava aikaan paljon entistä enemmän.

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry on muistuttanut päättäjiä vahvan ja hyvinvoivan oppilaitosyhteisön tärkeästä roolista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista tässä haastavassa tilanteessa.

SAKKI ry:ssä uskotaan, että resurssien pienentyessä oppilaitosyhteisöön panostaminen on ainoa tapa turvata laadukkaan ammatillisen koulutuksen tulevaisuus. Näin voidaan luoda opiskelijoille ympäristö, joka ei vain tue opintoja ja oppimista, mutta myös sosiaalisia taitoja ja integroitumista osaksi yhteisöä.

Tänään julkaistussa opetus- ja kulttuuriministeriön maahanmuuttoasioiden ohjausryhmän raportissa on korostettu oppilaitosyhteisön roolia turvapaikanhakijoiden opintoihin kiinnittymisessä, integroinnissa suomalaiseen yhteiskuntaan ja koulutusjärjestelmään.

– Nyt on oikea hetki alkaa luomaan ammatillista koulutusta, jossa kaikilla on hyvä olla, ja johon turvapaikan saavien on mielekästä tulla oppimaan niitä taitoja, joita suomalaisessa työelämässä tarvitaan. Ammatillisen koulutuksen tulee olla paikka, jossa nämä opiskelijat pääsevät luomaan suhteita ja verkostoja tulevaisuuden työelämää varten. Hyvin onnistunut ryhmäyttäminen pitää huolen siitä, että kaikki opiskelijat tulevat nähdyiksi ja kuulluiksi, liiton puheenjohtaja Musa Jallow sanoo.

Vastaa