Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Apteekin asiakkaat kokevat sähköisessä reseptissä olevan enemmän etuja kuin ongelmia, käy ilmi äskettäin julkaistusta Itä-Suomen yliopiston kyselytutkimuksesta. Sähköisen reseptin käyttöön liittyviä etuja kirjasi 86 prosenttia ja ongelmia 23 prosenttia vastanneista.

48 prosenttia etuja kirjanneista koki, että sähköinen resepti on helpottanut apteekkiasiointia, koska lääkkeet voi hakea Kela-kortilla tai henkilöllisyystodistuksella milloin vain ja mistä tahansa apteekista ilman reseptiä.

39 prosenttia vastanneista piti etuna reseptien säilyttämisen vaivattomuutta. Reseptejä ei tarvitse enää säilyttää kotona, vaan ne ovat aina tallessa keskitetyssä tietokannassa.

11 prosenttia oli sitä mieltä, että omien reseptitietojen ja kokonaislääkityksen hallinta on helppoa, koska ne näkyvät sähköiseen reseptiin liittyvässä Omakanta-verkkopalvelussa. Sähköisen reseptin eduksi koettiin myös paperittomuus.

Sähköisen reseptin eduista apteekkiasioinnin vaivattomuus korostui erityisesti naisten ja paperittomuus miesten vastauksissa. Nuoret mainitsivat eduiksi reseptin säilyttämisen ja apteekkiasioinnin vaivattomuuden yleisemmin kuin iäkkäämmät.

RISKINÄ VAIKEUS OMAN LÄÄKINNÄN SEURAAMISESSA

Sähköiseen reseptiin liittyviä ongelmia kokeneista 56 prosenttia ilmoitti, että sähköinen resepti on hankaloittanut omien reseptitietojen seurantaa, koska omia reseptitietoja voi tarkistaa vain Omakannasta tai apteekista. Omakannasta seuraaminen on ongelmallista niille, joilla ei ole tietokonetta tai internetiä. Lisäksi aina ei ole mahdollista käyttää tietokonetta tai internetiä, tai pankkitunnukset eivät ole mukana. Osa vastaajista ei tiennyt Omakanta-palvelusta tai ei halunnut käyttää sitä.

Muita koettuja ongelmia olivat reseptien uudistamisen hankaluus ja järjestelmän käyttökatkokset. Vastausten perusteella reseptien uudistamispyynnöt eivät aina ohjaudu oikeaan paikkaan tai ohjautuvat väärälle lääkärille. Sähkökatkokset ja järjestelmän käyttökatkokset puolestaan voivat kokonaan estää lääkkeiden sähköisen määräämisen ja toimittamisen. Tämä voi aiheuttaa odottelua ja turhia apteekkikäyntejä.

Apteekin asiakkaiden kokemat edut ovat pääosin niitä, joita sähköisellä reseptillä oletettiin olevan. Vaikeus pysyä ajan tasalla omasta lääkityksestään on riski lääkitysturvallisuudelle. Apteekissa ja terveydenhuollon toimipisteissä tulisi tunnistaa ne asiakkaat, jotka tarvitsevat apua reseptitietojensa seuraamiseen. Reseptitietojen seuraamiseen tulisi kehittää vaihtoehtoisia keinoja Omakannan rinnalle

Tutkimus tehtiin 18 apteekissa eri puolilla Suomea syksyllä 2015, kyselyyn vastasi 1288 asiakasta eli 44 prosenttia kyselyn saaneista. Tutkimus on osa Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksella meneillään olevaa FePPro-projektia (Finnish ePrescription Project), jossa tutkitaan sähköisen reseptin käyttöönototon vaikutuksia lääkkeen määräämiseen, toimittamiseen ja lääkitysturvallisuuteen. Tutkimusta rahoittaa Kela.

Vastaa