Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Sähköistä lääkereseptiä pidetään esimerkkinä onnistuneesta terveydenhuollon digitalisaatiosta. Eikä ihme, sillä tuoreen tutkimuksen mukaan apteekkien asiakkaista peräti 96 prosenttia on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä sähköisen reseptin toimivuuteen.

Vain joka kymmenes oli kokenut sähköiseen reseptiin liittyviä ongelmia viimeisimmällä apteekkikäynnillään.

– Kyllähän se sujuvoittaa lääkkeen määräämistä ja toimittamista kun kaikki tapahtuu sähköisesti eikä papereita enää tarvitse käyttää, toteaa tutkija Elina Lämsä.

Sähköisen reseptin käyttöönoton taustalla on myös halu parantaa potilas- ja lääkitysturvallisuutta.
– Tärkeää on, että kaikilla potilasta hoitavilla tahoilla on yhdenmukaiset tiedot potilaan käyttämistä lääkkeistä. Esimerkiksi äkillisissä sairaskohtauksissa kun joutuu hoitoon, niin tietokannasta on helppo tarkistaa, että mitä lääkkeitä potilaalle on määrätty.

Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa on selvitetty sähköisen reseptin käyttöönoton vaikutuksia lääkkeenmääräämiseen, toimittamiseen ja lääkitysturvallisuuteen Suomessa niin lääkäreiden, apteekkihenkilökunnan kuin asiakkaidenkin näkökulmasta.

Kuuntele lisää tutkimuksesta ja sen tuloksista:

KuunteleKesto: 14’02”

 

Vastaa