Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Juuri julkaistun Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimuksen mukaan alkoholin runsas pitkäaikaiskäyttö nuoruudessa muuttaa aivojen ärtyvyyttä ja yhteyksiä. Nämä havainnot todettiin fyysisesti ja psyykkisesti terveillä nuorilla, jotka käyttivät alkoholia sosiaalisesti normaalilla tavalla eivätkä olleet varsinaisesti päihdehäiriöisiä. Tulokset julkaistiin Addiction Biology -lehdessä.

Nuoret ja alkoholi -hankkeeseen kuuluvassa tutkimuksessa selvitettiin, miten runsas nuoruusiän alkoholin käyttö vaikuttaa aivokuoren sähköiseen toimintaan ja ärtyvyyteen. Tutkimuksessa oli mukana 27 nuorta aikuista, jotka olivat käyttäneet alkoholia reilusti nuoruusiästä aikuisuuteen, sekä 25 raitista tutkittavaa.

Aivojen toimintaa tutkittiin transkraniaalisella magneettistimulaatiolla (TMS), johon yhdistettiin aivosähkötoiminnan (EEG) mittaus. Menetelmän avulla voidaan tutkia eri aivokuoren osien reaktioherkkyyttä eli sähköistä vastetta stimulaatioon, eri aivoalueiden toiminnalisia yhteyksiä ja välillisesti kemiallista hermoviestintää eli välittäjäaineiden toimintaa.

Alkoholin käytön havaittiin olevan yhteydessä merkittäviin muutoksiin sekä sähköisessä että kemiallisessa hermoviestinvälityksessä siitä huolimatta, ettei kukaan tutkittavista täyttänyt päihdehäiriön diagnostisia kriteereitä. Runsas alkoholin käyttö on erityisen haitallista kehittyville aivoille. Tämän tutkimuksen löydökset haastavat pohtimaan, pitäisikö nuorten päihdehäiriöiden diagnostisia kriteereitä ja hoitoon ohjausta tiukentaa. Alkoholin käyttö saattaa olla kehittyville aivoille haitallisempaa kuin aiemmin on tiedetty, vaikka nämä haitat eivät näy heti arkielämässä.

Katso myös:

Magneettistimulaatio antaa uutta apua moniin sairauksiin

Vastaa