Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Potilasturvallisuus ja erityisesti lääkehoidon turvallisuus ovat olleet tapetilla vuosituhannen vaihteesta lähtien, sillä lääkehoidon vaara- ja haittatapahtumat ovat sairaaloissa yleisiä.

TtM Suvi Aura

Lääkehoidon oppimisen menetelmiä tutkinut TtM Suvi Aura toteaa, että lääkehoidon oikein toteuttaminen on välttämätöntä ja näin ollen sekä osaamisen arviointi että opetus- ja oppimismenetelmien arviointi ja kehittäminen ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Suvi Auran väitöstutkimuksessa selvitettiin simulaatio-oppimismenetelmän soveltuvuutta terveysalan ammattilaisten lääkehoidon täydennyskoulutukseen. Aura arvioi simulaatio-oppimismenetelmän vaikuttavuutta ja totesi, että simulaatio-oppimismenetelmä on yhtä tehokas ja jopa tehokkaampi menetelmä röntgenhoitajien lääkehoidon teoreettisessa oppimisessa ja tiedon pysyvyydessä kuin verkko-oppimismenetelmä.

– Simulaatio-oppimismietelmällä tarkoitan aidon potilastilanteen jäljittelyä eli radiologian yksikössä oli hoidettavina potilastapauksia, joissa potilasta simuloi nukke ja sillä tavalla harjoiteltiin lääkehoitotilanteita.

Kuuntele lisää:

KuunteleKesto: 13’44”

Terveystieteiden maisteri Suvi Auran hoitotieteen alaan kuuluva väitöskirja Simulaatiomenetelmä lääkehoidon oppimisessa: Vaikuttavuuden arviointi röntgenhoitajien täydennyskoulutuksessa tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa 16.6.2017.

Vastaa