Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Suomessa on noin 1,5 miljoonaa vapaa-ajankalastajaa, pitkä rannikkoalue ja noin 56 000 yli hehtaarin kokoista järveä, mutta vapaa-ajankalastuksen ympärillä on tehty varsin vähän akateemista tutkimusta.

Itä-Suomen yliopistossa on hiljattain alkanut maa-ja metsätalousministeriön kalastonhoitomaksuvaroin rahoittama mittava tutkimushanke, joka paikkaa tietovajetta yhdistämällä poikkitieteellisesti modernin vapakalastuksen yhteiskunnallisten sekä biologisten näkökohtien tutkimusta. Hankkeen kokonaisrahoitus on noin 127 000 euroa.

Hankkeessa tutkitaan kalastuselämyksen muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä kalastusmatkailun tietoperustaiseksi kehittämiseksi. Hankkeessa kehitetään muun muassa vesialueiden virkistyskäytön profilointiin soveltuva menetelmä ja koskikohteiden kalaston arviointiin soveltuva koekalastusmenetelmä, sekä tutkitaan kuhan lisääntymisaikana tapahtuvan vapakalastuksen vaikutuksia kuhakantojen uusiutumiseen.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ympäristö- ja biotieteiden ja kauppatieteiden laitoksen, Luonnonvarakeskuksen sekä Metsähallituksen kanssa. Hanke kuuluu Itä-Suomen yliopiston nousevaan tutkimusalueeseen ”Akvaattinen tutkimus muuttuvassa maailmassa”.

Hankkeen tuloksia odotetaan vuoden 2018 loppuun mennessä, ja ne palvelevat akateemisen maailman lisäksi laajasti kalastusmatkailun ja vapakalastuksen säätelyn parissa toimivia.

Vastaa