Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Millainen on uskon ja tieteen välinen suhde? Usein ajatellaan, että ne ovat keskenään jyrkästikin ristiriidassa. Filosofiakahvilassa oman näkemyksensä asiaan toi Itä-Suomen ja Helsingin yliopistojen dosentti, Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen.

Jolkkonen toteaa, ettei tieteen ja uskon vastakkainasettelu ole mitenkään harvinaista.
– Tiedebarometrin mukaan Suomessa noin puolet ajattelee, että uskonnollisen ja tieteellisen maailmankuvan välillä on ristiriita.

Mutta kuinka suhteuttaa jotain, joista toisen katsotaan olevan tiukkaa ja todistettua faktaa, ja toisen katsotaan perustuvan lähinnä vanhoihin tarinoihin (muoto tälle?) (olisiko ennen 4 min kohtaa jotain riittävän vähän provosoivaa kuvausta?)
Jotta uskonnon ja tieteen välistä suhdetta voisi jotekin hahmottaa, Jolkkonen käyttää apuna Ian Barbourin vuonna 2000 kirjoittamassaan teoksessa When Science Meets Religion esittelemää neljän vuorovaikutuksen mallia:
– Tieteen ja uskonnon välillä katsotaan olevan joko ristiriita, erillisyys, jonkinlainen päällekkäisyys tai jonkinlainen integriteetti, eli täysi yhtenevyys, kuvaa Jolkkonen.

Puhuvatko tiede ja usko samasta todellisuudesta, vai onko näiden välillä syvä juopa?
Kuuntele Jolkkosen alustus aiheesta:

kuuntele Kesto: 44’45”


Alustus on  on taltioitu Filosofiakahvilassa Kuopiossa 12.4.2016.

Filosofiakahviloissa tavalliset ihmiset kokoontuvat yhteen keskustelemaan heitä koskettavista kysymyksistä. Tavoitteena on elävyys, toisten kohtaaminen kasvokkain, eri-ikäisten ja eri elämänpiireistä tulevien ihmisten näkeminen ja kuunteleminen sekä uusien näköalojen avaaminen yhdessä.

Kantti taltioi Filosofiakahvilan alustuksia yhteistyössä Snellman-kesäyliopiston kanssa.

Filosofiakahvila-sarjan etusivulle

Filosofiakahvila

Filosofiakahvila syksy 2018, aikataulu ja aiheet

Filosofiakahvila jatkuu jälleen Kuopiossa. Syksyn 2018 teemana on mieli. Kuopion Filosofiakahvila kerää jälleen filosofiasta kiinnostuneita kuopiolaisia keskustelemaan alan asiantuntijoiden alustuksista. Alustukset taltioidaan ja julkaistaan soveltuvin osin Kantin verkkosivuilla.

Populismin nousu Euroopassa

Populismi on noussut esiin niin kotimaan kuin laajemminkin Euroopan politiikassa tällä vuosikymmenellä. Populismista keskusteltiin myös Kuopiossa kevään viimeisessä Filosofiakahvilassa, jossa kevään viimeisenä alustajana toimi populismitutkija Emilia Palonen.

Oikeusvaltion idea

Kontrolloiko valtio oikeutta, vai oikeus valtiota? Mitä yhteyksiä löytyy Trumpin maahantulokiellosta, Turkin hallituksen oikeusvaltiokäsityksestä ja Sipilän hallituksen lainvalmistelusta? Tätä pohti yli­o­pis­to­leh­to­ri Niko Soi­ni­nen Filosofiakahvilassa.

Eurooppa filosofisena ideana

Euroopan ideasta Filosofiakahvilaan saapui puhumaan Eu­roop­pa-tut­ki­muk­sen tut­ki­ja­toh­to­ri Timo Miet­ti­nen, joka valotti alustuksessaan ajatusta yhtenevän Euroopan synnystä. Idea on peräisin jo satojen vuosien takaa.

Missä on moniarvoisuuden itäraja?

Kevätkauden ensimmäisenä vieraana Filosofiakahvilaan saapui Itä-Suomen yliopiston yleisen historian professori Jukka Korpela, joka pohti omassa alustuksessaan moniarvoisuuden itärajan paikkaa. Missä ajallisessa pisteessä länsi erosi idästä, ja minne raja voidaan maantieteellisesti vetää? Löytyykö erottavaa rajaa?

Filosofiakahvila kevät 2017, aikataulu ja aiheet

Filosofiakahvila jatkuu jälleen Kuopiossa. Kevään 2017 teemana on Eurooppa. Kuopion Filosofiakahvila kerää jälleen filosofiasta kiinnostuneita kuopiolaisia keskustelemaan alan asiantuntijoiden alustuksista. Alustukset taltioidaan ja julkaistaan soveltuvin osin Kantin verkkosivuilla.

Vastaa