Humanismin Illat, vieraana Erkki Toivanen. Kuva: Kimmo Salvén
K-blogiNuorta mediaa -sivustoViittomakieltä käsittelevä sivusto
 
     

kantti.net - aikajärjestyksessä

Tältä sivulta löydät kantti.net -verkkopalvelun materiaalin uutisia lukuunottamatta. Aiheet ovat aikajärjestyksessä. Jokaisella sivulla on korkeintaan 10 aihetta, lisää löydät sivun alalaidan linkkejä seuraamalla.

Lyhyet uutisaiheet ja sähkeet löytyvät omilta sivuiltaan.


Kuva: Kari Salmela» Suomi pyrkii siviilikriisinhallinnan suurvallaksi

Kuopiossa toimintansa aloittanut kriisinhallintakeskus on ottanut kovan tavoitteen. Se pyrkii viemään Suomen siviilikriisinhallinnan suurvallaksi.

Keskus pyrkii yhdistämään suomalaisten kokemukset kriisialueilla toimimisesta sekä kriisinhallintaan liittyvän tutkimuksen ja yritysten tuotekehittelyn.

Kuva: Kimmo Salvén» Estetiikkaa hammashoitoon

Kukapa meistä ei haluaisi terveen valkoista ja tasaista hammasrivistöä. Hampaiden valkaisu onkin yleistymässä nopeasti osana esteettistä hammashoito myös Suomessa.

Kuopiolainen hammaslääketieteen lisensiaatti Hannu Vesanen toteaa, että hampaiden valkaisun pitää olla paitsi esteettinen myös hammaslääketieteellisesti turvallinen ratkaisu. Mutta miten hampaasta saadaan irti tupakan, kahvin tai punaviinin aiheuttamat värjääntymät?

Kuva: Kimmo Salvén» Arkkipiispalla vieraana: Puheenjohtaja Lauri Ihalainen

Arkkipiispalla vieraana on esitelmä- ja keskustelusarja, jossa tavataan ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leon kutsumina tunnettuja tieteen, talouselämän, taiteen ja muiden alueiden edustajia.

Ihalainen valotti puheenvuorossaan näkemystään siitä, millaiseen suuntaan suomalaista työelämää tulisi kehittää. Hän toteaa, että vaikka työ on ihmiselle paljon enemmän kuin vain keino tulla toimeen, ihmistä ei saa silti arvottaa vain työn tai työttömyyden kautta.

Kuva: Kimmo Salvén» Väitöstutkimus piirtää kuvaa avoimen lähdekoodin ohjelmistojen ylläpidosta

Avoimien lähdekoodien ylläpitoprosesseista Kuopion yliopistossa väitellyt Timo Koponen toteaa, että verkostomainen ja vapaaehtoisuuteen perustuva ohjelmistojen kehitystyö on tullut jäädäkseen. Avoimen lähdekoodin mahdollistama avoimuus tuo tullessaan sekä mahdollisuuksia että ongelmia. Suurimmaksi ongelmaksi Koposen tutkimuksessa nousi käyttäjiltä saatujen virheraporttien hyödyntämisen puutteellisuus.

Kuva: Anne Heikkinen» Savonia porautuu turvatekniikan informaatiosovelluksiin

Turvallisuustekniikan tutkiminen on edennyt Savonia AMK:ssa kovaa vauhtia. Savonian Tekniikan yksikön hallinnoiman Turvallisuustekniikka-hankkeen vanavedessä on käynnistetty useita muita hankkeita ja osaprojekteja. Kriisinhallintakeskuksen sijoittuminen Kuopioon antaa Savonialle erinomaiset mahdollisuudet syventää tutkimustyötään.

Kuva: Anne Heikkinen» Jälkikäsittely parantaa vesistöihin laskettavien jätevesien laatua

Jätevesien käsittely on jo nyt Suomessa varsin tehokasta, mutta vesistöihin laskettavien käsiteltyjen jätevesien puhtausvaatimukset kiristyvät jatkuvasti. Tämä lisää jätevedenpuhdistamojen tarvetta ottaa käyttöön uusia jälkikäsittelyprosesseja, jotka parantavat jäteveden hygieenistä laatua ja vähentävät vesistöön pääsevän fosforin määrää.

Kuva: Anne Heikkinen» Kemiantekniikan perustutkinto: prosessinhoitaja on käynnissäpidon moniosaaja

Kemiantekniikan perustutkinnon suorittanut prosessinhoitaja voi työllistyä monenlaiseen teollisuuteen. Työpaikkoja tarjoavat muun muassa öljynjalostamot, lannoitetehtaat, kaivosteollisuus, elintarviketuotantolaitokset, energiayhtiöt, vesilaitokset sekä lääketeollisuus.

Uusien osaajien tarve kaikkialla valmistavassa teollisuudessa on kiistaton, sillä työntekijöiden eläköityminen etenee vauhdilla. Mutta miten moniosaajaksi kouluttaudutaan?

Kuva: Kimmo Salvén» Äidin ja vauvan varhainen vuorovaikutus on luultuakin merkityksellisempää

Suurin osa äideistä onnistuu luomaan miellyttävän vastavuoroisen vuorovaikutuksen pienen vauvansa kanssa. Aina äiti ei kuitenkaan herkisty vauvan viesteille vaan vuorovaikutuksen kehittymiseen tarvitaan ulkopuolista apua. Lastenpsykiatri Kaarina Kemppisen väitöstutkimuksen mukaan viidesosa äiti-lapsi pareista tarvitsisi erityistä tukea normaalien neuvolakäyntien lisäksi.

Kuva: Anne Heikkinen» Savonia-ammattikorkeakoulu avasi lukuvuotensa

Savonia-ammattikorkeakoulun rehtori Veli-Matti Tolppi on tyytyväinen opetusministeri Sari Sarkomaan kannanottoon duaalimallin säilyttämisestä ja kehittämisestä suomalaisessa korkeakoulupolitiikassa. Myös opetusministerin kannustusta ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tiiviiseen yhteistyöhön tervehditään ilolla Pohjois-Savossa.
Ammattikorkeakoulun lukuvuoden avajaisissa puhunut Tolppi näkee, että tehdyt avaukset Itä-Suomessa ovat siis selkeästi opetusministeriön suuntaviivojen mukaisia.

Kuva: Kari Salmela» AVEKKI kouluttanut yli 3000 väkivallan uhan alla työskentelevää

Savonia AMK:n vetämästä AVEKKI-koulutuksesta on tullut menestystuote. Väkivallan ennaltaehkäisyyn ja hallintaan kehitettyä toimintamallia on opetettu jo 3000 tuhannelle, lähinnä sosiaali- ja terveysalalla työskentelevälle.
Alun perin pohjoissavolaisiin tarpeisiin kehitettyä AVEKKI-koulutusta on annettu runsaan kahden vuoden aikana eripuolilla maata, mm. Oulun kaupungin terveydenhuollon työntekijöille.

Edelliset 10 aihetta

Seuraavat 10 aihetta