Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Liikkuminen oman asuinpiirin ulkopuolella on aina liittynyt ihmiskunnan historiaan. Resurssien ja luonnonvarojen hakemisen kautta kauppaan ja muuhun kanssakäymiseen kehittynyt matkailu on aikojen saatossa kehittynyt ja muuttunut paljon.

Savonia-ammattikorkeakoulun yliopettaja Hilkka Lassila käy Ikääntyvien yliopiston luentosarjaan kuuluvassa luennossaan läpi matkailun historiaa menneiden vuosikymmenten ja jopa vuosisatojen ajalta.

Yliopettaja Hilkka Lassila

– Suomessa elettiin moniin eurooppalaisiin kansoihin verrattuna hyvin pitkään agraariyhteiskunnassa. Suomalaisella maanviljelijäväestöllä ei ollut siihen aikaan lomia tai lomittajia.

– Teollistuneilla paikkakunnilla sen sijaan syntyi uusia matkailijasukupolvia.

Yksi syy matkailun kehittymiseen oli liikennevälineiden ja liikkumisreittien kehittyminen. Rautatiet, laivaliikenne, autot, lentokoneet mullistivat maailman.

– Myös sivistystason nousu ja kieltenopiskelu lisäsivät kiinnostusta matkailuun.

Matkailun edistämiseksi perustettiin aikanaan myös kestikievarijärjestelmä, jotta eri paikkakunnilla kyettiin paremmin majoittumaan. Liikkumisen helpottamiseksi puolestaan perustettiin hollikyytijärjestelmä. Näiden ylläpito ei ollut vapaaehtoista vaan määrättyä. Esimerkiksi kestikievarin pitämisessä ei aikanaan saanut periä asiakkailta maksua, tätä kuitenkin kompensoitiin verohelpotuksin.

Miten matkailu Suomessa ja maailmalla on muuttunut aikojen saatossa? Kuinka hollikyydeistä ja kestikievareista edettiin nykypäivään?

Kuuntele Lassilan luento kokonaisuudessaan:

kuuntele Kesto: 69’04”


Luento on taltioitu Kuopion kaupungintalolla Ikääntyvien yliopiston luentosarjasta 13.10.2011.

Kantti on perinteisesti valikoinut ohjelmiinsa Ikääntyvien yliopiston luentosarjan luentoja. Ikääntyvien yliopiston luennot järjestää Snellman-kesäyliopisto

» Ikääntyvien yliopiston luentosarjan pääsivulle

Vastaa