OKM: Aikuiskoulutus Savon koulutuskuntayhtymässä hyvin hallussa

Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä
Kuva: Kimmo Salvén
OKM:n aikuiskoulutuspolitiikan yksikön johto vieraili Kuopiossa tutustumassa Savon koulutuskuntayhtymän toimintaan. Kuvassa vasemmalta: opetusneuvos Mari Pastila-Eklund (OKM), neuvotteleva virkamies Ville Heinonen (OKM), hallitusneuvos Virpi Korhonen (OKM), johtaja Kirsi Kangaspunta (OKM), johtaja Esa Karvinen (Sakky) sekä projektisuunnittelija Erno Hyvönen (OKM).

Ammatillista koulutusta on viety Pohjois-Savossa voimallisesti tiiviimpään yhteistyöhön yritysmaailman kanssa. Savon koulutuskuntayhtymä on tehnyt viimeisen vuoden aikana mittavan joukon yhteistyösopimuksia alueen yritys- ja kuntatoimijoiden kanssa.

Koulutuskuntayhtymän tarjoamaa aikuiskoulutusta viedään yhä syvemmälle yhteistyöorganisaatioihin parantaen näin koulutuksen työelämävastaavuutta, mutta luoden samalla myös yhteistyökumppaneille laajempia mahdollisuuksia henkilöstön koulutukselle.

Savon koulutuskuntayhtymän laajamittainen yhteistyö alueen yritysmaailman kanssa on havaittu myös Opetus- ja kulttuuriministeriössä, jonka aikuiskoulutuspolitiikan yksikön johto oli loppuviikosta Kuopiossa tutustumassa kuntayhtymän toimintaan.

– Olemme olleet täällä tutustumassa toimintaan, koska meille on tullut sellainen tieto ja ymmärrys, että täällä on otettu aikuiskoulutus hyvin haltuun, totesi aikuiskoulutuspolitiikan yksikön johtaja Kirsi Kangaspunta.

– Erityisesti meitä kiinnosti tämä organisaatiouudistus, jossa on tehty ratkaisuja aikuiskoulutuksen ja työelämäpalveluiden sekä nuorisoasteen koulutuksen organisoinnista. Molempia on kehitetty niiden omien vahvuuksien ja kohderyhmien ehdoilla siten, että ne kuitenkin keskustelevat keskenään, arvioi neuvotteleva virkamies Ville Heinonen.

Savon koulutuskuntayhtymällä on laaja koulutuspaletti ammatillisessa nuorisoasteen koulutuksessa, lukiokoulutuksessa, ammatillisessa aikuiskoulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa ja henkilöstökoulutuksessa. Laajenevan yritysyhteistyön kautta myös alueellinen vaikuttavuus on noussut aiempaa keskeisempään rooliin koulutuskuntayhtymän toiminnassa.
– Suunta aikuiskoulutuksessa on yhä selvemmin, että se ei ole enää vain koulutusta, vaan myös yrityspalvelua jota tehdään koulutuksen keinoin, Heinonen toteaa.

Säästöjä haetaan seinien ylläpidosta

Ammatilliseen koulutukseen liittyvässä keskustelussa nousee väistämättä esiin myös tiukkeneva talous, joka pakottaa myös koulutuksen järjestäjiä suitsimaan menojaan. Savon koulutuskuntayhtymässä säästöruuvia kiristetään erityisesti kalliiden seinien ylläpidossa.
– Me olemme lähestulkoon puolittamassa meidän kiinteistömme, arvioi Savon koulutuskuntayhtymän johtaja Esa Karvinen.

Säästöjä kiinteistökustannuksista haetaan kaikilla toimintapaikkakunnilla. Kuopiossa toimintaa keskitetään Savilahteen Savonia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston toimintojen yhteyteen. Savilahteen onkin muodostumassa mittava ja monialainen kampusalue.
– Yhteiskuvio Savilahdessa kuntayhtymän, kaupungin, yliopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa on tuomassa selkeitä synergiaetuja. Jos kaikki menee hyvin, vuonna 2017 voitaisiin päästä aloittamaan rakentamista Savilahdessa, Karvinen arvioi.

– Varkauteen puolestaan on rakentumassa kampus, johon keskitetään  ammatillinen koulutus, lukiokoulutus ja ammattikorkeakoulutus.

Myös työelämäyhteistyöstä löytyy apua kiinteistökustannusten suitsimiseen, kun yhä suurempi osa opetuksesta siirtyy oppilaitoksen seinien sisältä yritysten tiloihin. Jo aiemmin esitetyn tavoitteen mukaan vuoteen 2017 mennessä noin puolet opetuksesta on siirtymässä yrityksiin.

Vastaa