Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto on valinnut neljä hanketta uuteen Ilmastoneutraali ja resurssiniukka Suomi -tutkimusohjelmaan vuosille 2015–2020.

Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osaston koordinoimalle FORBIO-hankkeelle Suomen akatemia myönsi 3,22 miljoonan euron tutkimusrahoituksen vuosille 2015–2017. Hankkeen toteutuksesta vastaavat yhdessä Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osasto ja Kemian laitos, Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus ja Euroopan Metsäinstituutti.

– FORBIO-hankkeen tavoitteena on tuottaa osaamista ja ratkaisumalleja, joilla voidaan turvata kestävän, ilmastoneutraalin ja resurssitehokkaan metsäbiotalouden edellytykset tulevaisuudessa, kertoo konsortion johtaja, professori Heli Peltola Itä-Suomen yliopiston Metsätieteiden osastolta.

– Niiden avulla voidaan myös sopeutua muuttuvaan toimintaympäristöön, johon vaikuttavat ilmastonmuutos sekä metsäbiotalouden ja yhteiskunnan muutokset eri aikajänteillä ja alueilla, jatkaa Peltola.

FORBIO-hanke tekee tutkimusyhteistyötä useiden kansainvälisten tutkimusorganisaatioiden ja yliopistojen kanssa.

– FORBIOn vuorovaikutuspartnereina ja tutkimustiedon hyödyntäjinä on kansallisesti ja globaalisti merkittäviä metsäbiotalouden toimijoita ja keskeiset ministeriöt, kertoo hankkeen vuorovaikutusosiota vetävä konsortion varajohtaja, professori Jyrki Kangas.

– Hankkeen tulokset ja osaaminen hyödyttävät politiikan valmistelijoita ja päättäjiä Suomen lisäksi laajemmin EU:ssa, mitä edesauttavat Euroopan Metsäinstituutin verkostot ja kanavat. Tutkimustuloksista viestitään monipuolisesti kotimaassa ja kansainvälisesti, jotta ne saadaan vietyä laajaan käyttöön. Tällä varmistetaan tutkimuksen yhteiskunnallinen merkittävyys ja vaikuttavuus.

Vastaa