Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot kehittävät yhdessä kilpailukykyisen tutkimuksen ja koulutuksen mallia, joka huomioi yliopistojen kiristyneen taloustilanteen. Yhteistyön tarkoituksena on luoda yliopistojen välille uutta työnjakoa sekä edistää yliopistojen kansallista ja kansainvälistä profiloitumista.

Monialayliopistot rakentavat yhdessä toimintamallia, joka mahdollistaa korkeatasoisen ja kustannustehokkaan tutkimuksen ja koulutuksen jatkumisen eri puolilla Suomea.
Yliopistot kehittävät muun muassa yhteisiä tutkintoja, tutkimusinfrastruktuureja, innovaatiotoimintaa ja koulutusvientiä. Oppimisympäristöjen uudistuksella ja yhteistyöllä luodaan joustavuutta opiskeluun. Tukipalvelujen ja tietojärjestelmien toteuttamiselle etsitään kustannustehokkaita tapoja.

– Yliopistojen fokusoituminen ja yhteistyö ovat avainasemassa, kun haetaan keinoja tutkimuksen ja koulutuksen laadun turvaamiseksi. Hyvä esimerkki uudesta toiminnasta on koulutusvienti, jota toteutetaan yhteisessä koulutusvientiyhtiössä. Sen puitteissa on jo tehty merkittäviä avauksia, Itä-Suomen yliopiston rehtori Jukka Mönkkönen sanoo.

– Tässä yhteistyömallissa kunkin yliopiston vahvuudet ovat koko verkoston vahvuuksia ja yhteistyön avulla voimme paikata profiloinnin jättämiä aukkoja. Näin pystymme tarjoamaan entistäkin laadukkaampaa akateemista koulutusta koko Suomessa, Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki toteaa.

– Monialaisten yliopistojen on luontevaa tehdä yhdessä asioita. Parhaillaan työskentelemme koulutusviennin ohella muun muassa yhteisen biopankin luomiseksi ja konkretisoimme myös muilla aloilla käytäntöön niitä ehdotuksia, joita on tehty yliopistojen rakenteelliseksi kehittämiseksi, Tampereen yliopiston rehtori Kaija Holli kertoo.

– Kiristynyt taloudellinen tilanne ja yliopistoihin kohdistuvat leikkaukset vaativat nyt yliopistoilta konkreettisia toimia. Yhteistyön kautta turvaamme yliopistojen alueilleen luoman hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn, joka luo pohjan koko Suomen menestykselle, Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen sanoo.

Allekirjoitettava sopimus on voimassa toistaiseksi eikä se rajoita yliopistojen toimintavapautta solmia sopimuksia muiden kumppaneiden kanssa. Sopimus allekirjoitettiin opetus- ja kulttuuriministeriössä 3.12.2015.

Vastaa