Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Itä-Suomen yliopisto perustaa ensimmäisenä suomalaisena yliopistona Brysseliin EU-toimiston, jonka tavoite on saada yliopistolle enemmän näkyvyyttä ja EU-tutkimusrahoitusta. Toiminta Brysselissä mahdollistaa yliopiston tutkijoille ja johdolle EU:n tiede- ja innovaatiopolitiikan tiiviin seuraamisen sekä entistä tavoitteellisemman verkostoitumisen ja vaikuttamisen.

Itä-Suomen yliopiston EU-toimisto aloittaa toimintansa huhtikuun alussa Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston tiloissa Brysselissä. Tutkimuspalvelupäällikkö Jaana Backman työskentelee yliopiston edustajana Brysselissä 1–2 viikkoa kuukaudesta ja muun ajan kotimaassa.
– Näin säilyy tiivis yhteys yliopiston tutkimusryhmiin, Backman toteaa.

EU-toimisto hankkii aktiivisesti tietoa valmisteilla olevista rahoitusohjelmista, jakaa tutkimuksen avaintoimijoille kohdennetusti tietoa rahoituskanavista ja järjestää tutkimusryhmille ja johtajille mahdollisuuksia kokouksiin, esittäytymisiin ja tapaamisiin Brysselissä.
– Tarkoituksena on tukea myös eri tutkimusalojen entistä systemaattisempaa verkostoitumista Euroopassa.

Keskeinen tavoite on luoda ja tiivistää Itä-Suomen yliopiston yhteyksiä komission virkamiehiin, etujärjestöihin ja muihin tärkeisiin tahoihin Brysselissä ja saada lisää yliopiston omia asiantuntijoita mukaan tutkimuspoliittiseen päätöksentekoon ja ohjelmavalmisteluun.

Backmanin mukaan yliopisto päätti perustaa oman EU-toimiston, koska koveneva kilpailu rahoituksesta vaatii uudenlaisia toimintatapoja. Tutkijoille tarjotaan jo ennestään tukea rahoitushakemusten laatimisessa, mutta he tarvitsevat myös yhteyksiä ja tietoa kulisseista.
– Kilpailussa pärjääminen edellyttää ammattimaista ja ennakoivaa otetta rahoitushakuun. Hakuajat ovat lyhyitä ja hakuprosessit vaativia, joten liikkeellä pitää olla jo ennen haun avautumista, mielellään myös vaikuttamassa valmisteluun.

Muilla suomalaisilla yliopistoilla ei ole toistaiseksi omaa EU-toimistoa, mutta monilla muilla eurooppalaisilla yliopistoilla on ollut tämän tyyppistä toimintaa jo pitkään.
– Suomalaisille yliopistoille aluetoimistot Brysselissä ovat tärkeitä kumppaneita. Itä-Suomen yliopiston EU-toimiston myötä oma yhteistyömme aluetoimiston kanssa tiivistyy entisestään, mikä hyödyttää varmasti molempia, Backman sanoo.

Vastaa