Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Lapsiperheille on julkaistu uudet kansalliset ruokasuositukset, jotka korostavat ruokakasvatusta, lapsen syömään oppimisen tukemista ja  perheen yhteisten ruokahetkien tärkeyttä.  Suositukset kattavat perheen ruokailun raskauden suunnittelusta aina lapsen varhaiseen aikuisuuteen saakka.

Uudet Syödään yhdessä  -ruokasuositukset on laatinut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtajan asettama asiantuntijatyöryhmä. Valtion ravitsemusneuvottelukunta on hyväksynyt suositukset ja ne julkaistaan yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

Muutoksia aikaisempaan on muun muassa foolihapposuosituksessa  ja  imeväisikäisten kiinteiden ruokien aloitusajassa. Foolihappolisää suositellaan jo raskautta suunniteltaessa. Imetyksen ohessa lasta voi totuttaa kiinteisiin ruokiin jo 4-6 kuukauden ikäisestä kuitenkin imetystä jatkaen.  Uutuutena suosituksista löytyvät lautasmallit monikulttuuriseen ruokapöytään ja vegaaneille.

Lapsiperheiden ruokasuositukset on ensisijaisesti tarkoitettu tietolähteeksi kaikille niille ammattiryhmille, joiden tehtäviin kuuluvat perheiden ja lasten ravitsemusneuvonta tai ruokapalvelu, mutta yhtä hyvin niistä hyötyvät myös lastensa ravitsemuksesta kiinnostuneet perheet.

Terveyttä edistävä syöminen

Kasvun, kehityksen ja terveyden kannalta riittävä ravintoaineiden saanti turvataan, kun ruoka on monipuolista, vaihtelevaa ja sisältää paljon kasviksia. Kasvisten käyttöä koko perheen ruokavaliossa halutaan edistää. Jo yksikin kasvisannos päivässä tuo terveyshyötyjä, vähentää ympäristön kuormitusta ja säästää rahaa.

Koko perheelle sopii sama ruoka. Yhdessä ruokailu ja säännöllinen syöminen tuottavat ruokailoa ja edistävät koko perheen hyvinvointia.  Kukin perheenjäsen syö oman energiantarpeensa mukaisesti: lasten ja aikuisten lautasmallit havainnollistavat annoskokojen eroja. Monipuolinen, vaihteleva ja kohtuullinen ruokavalio on myös paras keino välttyä elintarvikkeiden mahdollisesti sisältämien haitallisten aineiden vaikutuksilta. Vain joistakin elintarvikkeista tarvitaan erityisohjeita lapsille sekä raskaana oleville ja imettäville.

Syödään yhdessä -ruokasuositukset lapsiperheille korvaa sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2004 antaman Lapsi, perhe ja ruoka -kirjan suositukset. Työn ovat rahoittaneet Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja sosiaali- ja terveysministeriö.

Linkki suosituksiin:

Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille - Julkari.fi

Vastaa