Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Servica, Jätekukko ja Kuopion kaupunki olivat jälleen mukana valtakunnallisen Hävikkiviikon vietossa 11.-17.9.2017. Kuopiolaisille peruskouluille tarkoitettuun Hävikkiviikon rastirataan ilmoittautui 11 luokkaa. Tehtävät palauttaneiden luokkien kesken arvottiin palkinnoiksi Jätekukon järjestämä vierailu Kuopion jätekeskukselle ja Servican tarjoamat jäätelöt yhden koulun kaikille oppilaille. Arpaonni suosi Kalevalan koulun 1-2C -luokkaa, joka voitti jätekeskusvierailun. Jäätelöt koulunsa oppilaille voitti puolestaan Minna Canthin koulun 8I-luokka.

Hävikkiviikko on valtakunnallinen teemaviikko, jonka tavoitteena on tehdä tunnetuksi ruokahävikkiä ja keinoja sen vähentämiseksi. Teemaviikon valtakunnallisena järjestäjänä toimi Kuluttaja-lehti. Servica, Jätekukko ja Kuopion kaupunki kannustivat oppilaita ja opettajia ruokahävikin vähentämiseen rastiratakilpailulla, jossa tutustuttiin monipuolisen materiaalin kautta aiheeseen. Kilpailun tehtävissä pohdittiin ruokahävikin syitä ja keinoja määrän vähentämiseen kouluissa ja kotona. Kuopiolaisten koulujen ruokaloissa teemaviikko näkyi muun muassa julisteina.

Suomessa koko ravitsemusalan yhteenlasketun ruokahävikin määräksi on arvioitu 335–460 miljoonaa kiloa vuodessa. Tämä kotitalouksien, teollisuuden, kaupan ja ravitsemispalveluiden tuottama hävikki on noin 10–15 prosenttia kulutetusta ruoasta. EU:ssa ja Suomessa on asetettu tavoitteeksi puolittaa ruokahävikin määrä vuoteen 2030 mennessä. Hävikin vähentäminen on tärkeä keino säästää luonnonvaroja ja vähentää erilaisia ruoantuotannon päästöjä.

Vastaa