Epilepsia näkyy aivojen rakenteissa

Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Epilepsiaa sairastavien aivot eroavat terveistä monin paikoin muun muassa harmaan aineen tilavuuden ja paksuuden suhteen, osoitti Brain-lehdessä julkaistu kansainvälinen tutkimus, johon osallistuivat myös Itä-Suomen yliopisto ja Kuopion yliopistollinen sairaala.

Kaikkien aikojen laajin epilepsian neurokuvantamistutkimus osoitti, että epilepsiaan liittyy aiemmin luultua laajempia muutoksia aivojen rakenteissa. Rakenteellisia muutoksia löytyi myös yleisistä epilepsiatyypeistä, joita pidetään melko hyvänlaatuisina kohtausten pysyessä hallinnassa. Tutkimuksessa pystyttiin tunnistamaan hyvin hienovaraisiakin aivomuutoksia, joihin ei vielä liity toimintakyvyn heikkenemistä.

Tulosten mukaan eri epilepsiatyypeille oli yhteistä aivokuoren harmaan aineen ohentuminen ja tilavuuden pienentyminen aivokuoren alaisissa osissa. Huomattavimpia muutokset olivat epilepsiaa pisimpään sairastaneilla. Tilavuuden pienentymistä havaittiin erityisesti oikean talamuksen alueella, joka välittää aisti- ja motorisia signaaleja ja joka on aiemmin yhdistetty vain osaan epilepsioista. Harmaan aineen ohentumista oli erityisesti kehon liikkeitä säätelevän motorisen aivokuoren alueella.

Näitä rakenteellisia muutoksia oli myös geneettistä, yleistynyttä epilepsiaa sairastavilla, joiden aivokuvassa ei yleensä pystytä havaitsemaan mitään poikkeavaa.

Eri epilepsiatyypeissä havaittiin lisäksi toisistaan poikkeavia aivorakenteiden muutoksia, jotka ilmeisesti heijastelevat epilepsioiden erilaista biologista taustaa.

Tutkijoiden mukaan tulokset vahvistavat käsitystä epilepsiasta laaja-alaisena hermoverkoston häiriönä ja antavat suuntaa tuleville tutkimuksille. Vielä ei esimerkiksi tiedetä, mistä tutkimuksessa havaitut aivomuutokset johtuvat ja miten ne etenevät ajan kuluessa.

Itä-Suomen yliopistossa ja KYSin Epilepsiakeskuksessa tätä tutkimuslinjaa jatketaan osana Saastamoisen säätiön rahoittamaa epilepsian biomarkkeritutkimusta, tavoitteena on hoidon suuntaaminen onnistuneemmin ja yksilöllisemmin.

Vastaa