Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

KYSin sairaala-apteekki on kehittänyt uudenlaisen lääkehoidon turvallisuuteen ja järkevyyteen pohjautuvan arviointimenetelmän. Suomen Potilasturvallisuusyhdistys palkitsi työn tammikuussa Potilasturvallisuuden ansiomerkillä.

Sairaalahoitoon joutuneiden potilaiden kotilääkityksen selvittäminen ja lääkitysongelmien havaitseminen on yleisesti puutteellista. Ongelmaan tartuttiin KYSissä ottamalla käyttöön uudenlainen lääkityksen turvatarkastuskäytäntö joulukuussa 2013.

– Tutkimustulokset ovat osoittaneet lääkityksen turvatarkastuksen tärkeyden osana potilaan turvallista hoitopolkua. Perinteisen sairaalaan kirjautumishaastattelun avulla ei saada riittävän tarkkaa tietoa potilaan kotona käyttämistä lääkkeistä, KYSin sairaala-apteekkari Jouni Ahonen toteaa.

Aluksi selvitetään sairaalaan saapuvan potilaan kotona käyttämät lääkkeet haastattelemalla häntä valmiin kysymyslistauksen avulla. Toisessa vaiheessa potilaan käyttämiä lääkkeitä verrataan kymmenen keskeisen lääkitysongelman osalta potilaan sairaalaan tulosyyhyn ja vastaanoton yhteydessä havaittuihin ongelmiin.

Lopuksi hoitavalle henkilökunnalle annetaan katsaus potilaan lääkityksen mahdollisista akuuteista ja jatkohoidossa huomioitavista muutostarpeesta. Tällöin henkilökunta saa tiedot käytössä olleista lääkkeistä ja niiden mahdollisista vaikutuksista potilaalla havaittuihin oireisiin ja ongelmiin.

– Kuopiolainen Lääkityksen turvatarkastus on saanut runsaasti valtakunnallista huomiota ja sen avulla on nostettu esille ehkä suurin tämänhetkisistä lääkitysongelmistamme, epätietoisuus potilaan käyttämistä lääkkeistä. Suomalaisissa sairaaloissa uusi käytäntö on levinnyt laajasti käyttöön, Ahonen toteaa.

Vastaa