Syyt saunan terveyshyötyihin alkavat selvitä

Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Tuoreen Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen mukaan 30 minuutin saunominen alentaa verenpainetta ja lisää verisuonten joustavuutta. Saunomisen todettiin myös nostavan sykettä keskiraskaan liikunnan tavoin.

Tulokset saatiin Sauna ja sydänterveys -projektissa toteutettussa kokeellisessa tutkimuksessa, jossa testattiin saunomisen vaikutuksia elimistöön sadalla koehenkilöllä. Tavoitteena oli selvittää erityisesti verisuonten joustavuuden ja verenpaineen laskun osuutta saunomisen tuottamissa terveyshyödyissä.

Suonen joustavuus mitattiin kaula- ja reisivaltimolta ennen saunomista, saunan jälkeen ja 30 minuutin palautumisen jälkeen. Kokeellisessa tutkimuksessa käytetty valtimoiden seinämän joustavuuden mittaus on saunaympäristössä uusi menetelmä.

Keskimääräinen systolinen verenpaine laski 30 minuutin saunomisen johdosta tasolta 137 tasolle 130 mmHg ja diastolinen verenpaine tasolta 82 tasolle 75 mmHg. Systolinen verenpaine pysyi alhaisemmalla tasolla vielä 30 minuutin kuluttua saunomisesta. Verisuonten joustavuudesta kertova pulssiaallon nopeus oli ennen saunomista keskimäärin 9.8 m/s ja laski tasolle 8.6 m/s välittömästi saunan jälkeen. Sydämen sykkeen havaittiin saunomisen aikana nousevan kuten keskiraskaassa liikunnassa. Elimistön lämpötila nousi saunomisen aikana noin kaksi astetta. Tulokset valottavat, millaisten fysiologisten mekanismien kautta väestötasolla havaitut saunan lämpöaltistuksen tuottamat terveyshyödyt voivat syntyä.

Itä-Suomen yliopiston tutkijat ovat viime vuosina osoittaneet, että saunomisella on monia terveyshyötyjä; säännöllinen saunominen on yhteydessä muun muassa vähentyneeseen sydänsairauksien, sydänperäisten äkkikuolemien, verenpainetaudin sekä Alzheimerin taudin ja dementian riskiin. Runsaalla saunomisella on havaittu yhteys myös pienempään hengityselimistön sairauksien riskiin sekä alhaisempaan CRP-tulehdusmerkkiaineen tasoon.

Vastaa