Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Joensuulainen liikemies ja yrittäjä Yrjö Laakkonen on lahjoittanut Itä-Suomen yliopistolle 300 000 euroa oikeustieteen, erityisesti hyvinvointioikeus ja lainsäädäntötutkimus, Yrjö Laakkosen professuuriin.

Lahjakirjan mukaan professorin tehtävänä on ”hyvinvointioikeuden ja lainsäädäntötutkimuksen alan tutkimus ja siihen liittyvä opetus sekä erityisesti sote-uudistukseen liittyvä lakien vaikutusten arviointi tuottaen tietoa ja näkemyksiä uudistuksen toimeenpanosta projektimuotoisesti tarvittaessa yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan kanssa.”

Yliopiston puolesta lahjoituksen vastaanottanut akateeminen rehtori Harri Siiskonen luonnehtii lahjoitusta yliopiston kannalta merkittäväksi. Professuuri tukee osaltaan yliopiston monitieteisen Vaikuttavuuden talo -foorumin toimintaa.

– Sote-integraatioon liittyvän tutkimuksen ja koulutuksen kehittäminen on painopistealueitamme. Professuuri vahvistaa monitieteistä sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuuden tutkimustamme ja parantaa edellytyksiämme olla aktiivinen toimija vaikuttavuuden tutkimuksen kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä alan tutkimuslaitosten ja verkostojen kanssa.

Oikeustieteiden laitoksen johtajan, professori Tapio Määtän mukaan yliopisto on käynnistänyt professorin rekrytointiprosessin tavoitteena, että uusi professori voisi aloittaa työnsä jo syksyllä.

– Lahjoituksen avulla voimme vahvistaa asemaamme Suomen johtavana oikeustieteellisenä hyvinvointioikeuden ja lainvalmistelun koulutus- ja tutkimusyksikkönä. Näiden alojen kehittämiseen lahjoitus on merkittävä lisäpanostus, Määttä toteaa.

Vastaa