Itä-Suomen yliopistolle H2020-rahoitusta hormonihäirikköjen tutkimiseen

Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

EU on myöntänyt Horisontti 2020 -rahoitusta kahdeksalle hormonitoimintaa häiritsevien yhdisteiden tunnistamiseen ja niiden vaikutusten tutkimiseen liittyvälle hankkeelle. Yksi rahoitettavista hankkeista on Itä-Suomen yliopiston koordinoima EDCMET-projekti, jossa selvitetään hormonitoimintaa häiritsevien kemikaalien metabolisten haittavaikutusten mekanismeja ja kehitetään niiden tutkimiseen tarvittavia menetelmiä.

Hormonitoimintaa häiritsevillä ympäristön kemikaaleilla saattaa olla yhteys yhä yleistyviin energia- ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöihin, mutta aihepiiriä on tutkittu hyvin vähän.

Hormonitoimintaa häiritsevät kemikaalit eli niin kutsutut hormonihäiriköt ovat ympäristöstä peräisin olevia yhdisteitä, jotka aiheuttavat haittavaikutuksia häiritsemällä hormonien säätelemiä signalointireittejä ja muuttamalla hormonijärjestelmän toimintaa elimistössä.

EDCMET-projektissa pyritään selvittämään hormonitoimintaa häiritseville kemikaaleille altistumisesta johtuvia yksityiskohtaisia biologisia muutoksia ja häiriöitä aineenvaihdunnan säätelyreiteissä sekä näistä mahdollisesti seuraavia haittavaikutuksia. Projektissa käytetään ja kehitetään laajasti erilaisia mallinnustekniikoita, analyysimenetelmiä, solu- ja eläinmalleja sekä ihmisistä kerättyä epidemiologista tietoa, joiden avulla voidaan jatkossa arvioida luotettavasti hormonihäiriköiden vaikutuksia energia- ja rasva-aineenvaihduntaan sekä niitä sääteleviin tumareseptoreihin.

Itä-Suomen yliopiston koordinoimaan nelivuotiseen hankkeeseen osallistuu usean alan asiantuntijoita, tutkijoita ja yrityksiä yhdeksästä Euroopan maasta.

Vastaa