Dualismi

Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä
Te­o­reet­ti­sen fi­lo­so­fi­an pro­fes­so­ri Olli Koistinen.

Syk­syn 2018 fi­lo­so­fi­a­kah­vi­lassa pohdittiin mie­leen liit­ty­viä ky­sy­myk­siä niin kie­len, kult­tuu­rin, du­a­lis­min sekä te­hok­kuu­den näkö­kul­mis­ta. Kantti julkaisee sarjassa taltioituja alustuksia.

Dualistista näkökulmaa keskustelusarjaan toi Turun yliopiston te­o­reet­ti­sen fi­lo­so­fi­an pro­fes­so­ri Olli Kois­ti­nen, otsikolla ”Dualismi”.

Koistinen puhuu erityisesti Descartesista, joka eli keskiajan ja uuden ajan välisen murroksen aikana (1596-1650).
– Descartes pyrki ehkä luomaan hieman vaihtoehtoisen tavan käsitellä asioita kuin mitä aristoteelisessa skolastiikassa tehtiin.

Mielenkiintoisena asiana Descartesissa Koistinen nostaa esille sen, että hänen merkityksensä ei ole vain historiallinen, vaan hän loi uuden filosofian ja hänen myötään uudenlaiset kysymyksenasettelut tulivat tärkeiksi.

– Näistä voisi mainita mielenfilosofian, jonka tutkiminen on edelleenkin reaktiota Descartesin filosofiaan. Lisäksi hänen vaikutuksena modernin tietoteorian kehittymiseen oli valtaisa, Koistinen toteaa.

Kuuntele lisää dualismista ja Descartesin ajatuksista Olli Koistisen alustuksessa:

kuunteleKesto: 56’47”

 

Pahoittelemme taltion alussa olevia häiriöääniä.

2 KOMMENTIT

Vastaa