Info

Huom!

Osa materiaalista jäi sivustouudistuksen yhteydessä (syksy 2016) vanhalle, arkistoidulle sivupohjalle. Sivut voivat näyttää erilaisilta kuin pääsivuilla.

Kantti on tuotantoyksikkö, joka tuottaa yhteistyökumppaneidensa tarpeisiin vastaavia mediasisältöjä ja tapahtumia. Yksikkö on erikoistunut tieteen, terveyden ja opetuksen teemoihin liittyviin tuotantoihin.

Kantin toimintaa ylläpitävät tiede- ja koulutusorganisaatiot. Kantin tuottamaa materiaalia julkaistaan tällä sivustolla sekä yhteistyökumppaneiden omissa jakelukanavissa.

Tuotantoyksikkö Kantin toimintaa ylläpitävä taustayhteisö koostuu pääosin itäsuomalaisista tiede- ja koulutusorganisaatioista. Kantin toimintaa ohjaa taustayhteisöjen edustajista koostuva toimitusneuvosto.

Kantin ohjelmatuotanto

Kantissa tuotetaan uutis-, ajankohtais- ja human interest- tyyppisiä ohjelmia sekä henkilökuvia, dokumentteja, tausta-juttuja ja ohjelmasarjoja. Tuotettuja sisältöjä versioidaan eri jakeluvälineille.

Ajankohtaisohjelmien lisäksi Kantissa tuotetaan erilaisia ohjelmasarjoja ja luentotaltiointeja.

Kantin tuottamat ohjelmat innostavat ihmisiä opiskelemaan ja hakemaan uutta tietoa elinikäisen oppimisen periaattein. Kantti kertoo yhteistyöorganisaatioiden toiminnasta ja niissä tarjottavista opiskelumahdollisuuksista sekä välittää eri alojen ja kouluasteiden opiskelijoiden kokemuksia ja ajatuksia.

Kantti luo uutta opiskelukulttuuria tuottamalla sekä laadukkaita yleissivistäviä ohjelmia että tutkintotavoitteisia opetusohjelmia yhdessä alueen koulutusorganisaatioiden kanssa.