Kasvun seuranta on ikkuna lapsen terveyteen

Suomessa on hiljattain uudistettu neuvolan käytössä olevat kasvukäyrät ja kasvua arvioidaan nykyisin uusilla seurantamenetelmillä. – Lasten kasvusairaudet voidaan nyt tunnistaa paremmin ja varhaisemmin, toteaa aiheesta väitellyt LL Antti Saari.

Eläkeiän kynnyksellä olevat tarttuvat liikuntaohjaukseen

Noin 40 prosenttia ikääntyvistä miehistä ja noin puolet naisista liikkuu terveytensä kannalta riittämättömästi. Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan liikuntaohjauksella voidaan aktivoida ikääntyviä liikkumaan, kaksi viidestä henkilökohtaista liikuntaohjausta saaneista sai kimmokkeen vuosia kestävään liikuntaharrastukseen.

Mustikan ja puolukan tuotolle marjasatomalli

Tuoreessa väitöstutkimuksessa kehitettiin satomalleja, joiden avulla voidaan ennustaa Suomen tärkeimpien luonnonmarjojen, mustikan ja puolukan, satoa erilaisissa metsiköissä. Mallit mahdollistavat luonnonmarjojen tuotoksen ja hyödyn arvioimisen osana metsäsuunnittelua.

Kananmunien syönti voi pienentää diabetesriskiä

Tuoreen tutkimuksen mukaan kananmunien syönti on yhteydessä pienempään tyypin 2 diabeteksen riskiin sekä matalampaan veren glukoosipitoisuuteen. Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa mukana olevilla miehillä jotka söivät viikossa noin neljä kananmunaa, riski sairastua tyypin 2 diabetekseen oli 37 prosenttia pienempi kuin miehillä jotka söivät vain yhden kananmunan viikossa.

Lihavuusgeeni saa lapset ja nuoret syömään enemmän

Lihavuusgeeninä tunnettu FTO-geenin muunnos lisää energiansaantia ravinnosta lapsilla ja nuorilla, osoitti laaja kansainvälinen tutkimus. Lapset ja nuoret, joilla on kyseinen geenimuunnos, syövät enemmän tai runsasenergisempää ruokaa kuin muut. FTO-geenimuunnoksen painoindeksiä nostava vaikutus riippui kuitenkin proteiininsaannista.

Psykososiaaliset ongelmat lisäävät nuorten terveyspalvelujen käyttöä

Kuopiossa tehdyn tutkimuksen mukaan perusterveydenhuollon palveluja runsaasti käyttävillä nuorilla tytöillä psykososiaaliset ongelmat, kuten alkoholin haitallinen käyttö ja masennusoireet, näyttävät olevan tavallisempia kuin muilla, vaikka fyysiset oireet ovatkin tavallisin vastaanottokäynnin syy.

ABCA7 – tutkijat Alzheimerin taudin riskitekijöiden jäljillä

Kansainvälisen tutkimuksen tuloksena on tunnistettu useita Alzheimerin taudin riskiä lisääviä muutoksia ABCA7-geenissä. Tutkimukset Alzheimerin tautiin jo aikaisemmin liitetyltä 76 geenialueelta paljastivat ABCA7-geenissä useita toiminnallisia muutoksia, jotka yhdessä kaksinkertaistavat Alzheimerin taudin riskin.

Uudet kasvukäyrät auttavat kasvusairauksien havaitsemisessa

Lasten kasvusairauksien tunnistaminen aikaistuu ja diagnosointi tehostuu, kun kasvukäyrät uudistetaan ja kasvua arvioidaan uusilla seurantamenetelmillä, osoitti lääketieteen lisensiaatti Antti Saaren väitöstutkimus.

Rintojen matala tiiviys mammografiassa huonontaa rintasyövän ennustetta

Mammografiassa havaittu hyvin matala rintakudoksen tiiviys huonontaa rintasyövän ennustetta. Sekä tautivapaa elinaika että kokonaiselinaika olivat tuoreessa tutkimuksessa merkittävästi lyhempiä naisilla, joilla rintakudoksen tiiviys on hyvin matala, verrattuna niihin, joilla rintakudos on tiivistä.

Potilas on tärkein lenkki lääkehoidon onnistumisessa

– Statiinihoidossa lääkehoitoon sitoutumattomuus johtuu osittain siitä, että ihmiset eivät koe olevansa sairaita. Ei ole oiretta, jota pitäisi lääkitä, joten lääke jää helpommin ottamatta, toteaa statiinihoidon kustannusvaikuttavuutta tutkinut proviisori Emma Aarnio Itä-Suomen yliopistosta.

Tuoreimmat