Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Hiljattain julkaistussa Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa havaittiin, että Alzheimerin tautia sairastavilla oli neljän vuoden seuranta-aikana 25 prosentin verran enemmän sairaalahoitojaksoja kuin tautia sairastamattomilla. Ne painottuivat perusterveydenhuoltoon, sillä perusterveydenhuollon sairaalahoitojaksoja oli Alzheimer-potilailla peräti 70 prosenttia enemmän, kun taas erikoissairaanhoidon hoitojaksoja viidenneksen vähemmän kuin verrokeilla.

Tutkimuksessa selvitettiin 28 093 suomalaisen kotona asuvan Alzheimerin tautia sairastavan ja yhtä monen tautia sairastamattoman henkilön sairaalahoidon käyttöä neljän vuoden aikana.

Hoitojaksojen määrän lisäksi tarkasteltiin hoitopäivien määrää.  Alzheimerin tautia sairastavilla oli kaksi kertaa enemmän sairaalahoitopäiviä kuin verrokeilla: perusterveydenhuollossa 2,3 kertaa enemmän, mutta erikoissairaanhoidossa vain hieman enemmän kuin tautia sairastamattomilla. Psykiatrian hoitopäiviä Alzheimerin tautia sairastavilla oli yli kolme kertaa enemmän kuin tautia sairastamattomilla.

Alzheimerin tautia sairastavan keskimääräiset sairaalahoidon kustannukset henkilövuotta kohden olivat noin 7 500 euroa, tautia sairastamattomalla keskimäärin noin 4 400 euroa. Huolimatta Alzheimerin tautia sairastavien suuremmasta kuolleisuudesta, heidän sairaalahoitonsa kustannukset neljän vuoden seuranta-aikana olivat huomattavasti suuremmat kuin tautia sairastamattomilla. Alzheimerin tautia sairastavilla sairaalahoidon kustannukset olivat 671 miljoonaa euroa ja tautia sairastamattomilla 418 miljoonaa euroa neljän vuoden aikana.

Vastaa