Varhaista Alzheimerin tautia voi hidastaa ravintovalmisteella

Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä
Professori Hilkka Soininen (arkistokuva)

Varhaisen Alzheimerin taudin hoitoon suunniteltu kliininen ravintovalmiste hidastaa merkittävästi ajattelu- ja toimintakyvyn heikkenemistä arjen toimissa, osoitti eurooppalaisessa LiPiDiDiet-projektissa toteutettu hoitokoe. Valmisteen päivittäinen käyttö hidasti myös aivojen surkastumista Alzheimerin taudin varhaisvaiheessa.

Monikeskustutkimusta johti professori Hilkka Soininen Itä-Suomen yliopistosta ja siihen osallistui 311 potilasta 11 keskuksessa Suomessa, Alankomaissa, Ruotsissa ja Saksassa. Suurin keskuksista oli Itä-Suomen yliopistossa, missä hoitokokeeseen osallistui sata potilasta.

Osallistujilla oli tutkimuksen alkaessa varhaiseen Alzheimerin tautiin liittyvää lievää tiedollisten toimintojen heikentymistä. OSallistujat jaettiin kahteen ryhmään, joista toiselle annettin mm. rasvahapoista ja vitamiineista koostuvaa ravintovalmistetta.

Taudin etenemistä arvioitiin muistipotilaille tarkoitetuilla tehtäväsarjoilla. CDR-SB-yhdistelmämittarilla mitattava ajattelu- ja toimintakyky arjen tilanteissa heikkeni kliinisen ravintovalmisteen käyttäjillä 45 prosenttia vähemmän kuin vertailuryhmällä. Sen sijaan valmisteen vaikutusta NTB-mittarilla arvioitavaan kognitiiviseen toimintakykyyn kokonaisuutena ei voitu osoittaa. NTB-mittarilla mitattuna tiedolliset toiminnot heikkenivät vertailuryhmässä odotettua vähemmän eikä ryhmien välille tältä osin syntynyt tilastollisesti merkitsevää eroa.

Lisäksi kliinisen ravintovalmisteen käyttäjillä havaittiin vähemmän Alzheimerin tautiin liittyvää aivojen surkastumista.

– Tulokset lisäävät ymmärrystä ravitsemushoidon mahdollisuuksista Alzheimerin taudin varhaisvaiheessa. Se on erityisen arvokasta, koska tauti voidaan nykyisin todeta entistä aikaisemmin, mutta varhaisvaiheeseen ei ole lääkehoitoa, professori Hilkka Soininen toteaa.

– Tutkitun kaltaisella ravitsemushoidolla voidaan tulosten perusteella tukea aivokudoksen säilymistä sekä suojata muistia ja arjen toimintakykyä, joiden heikentyminen taudissa huolettaa ehkä eniten.

Hoitokoe oli jo kolmas, jossa osoitettiin kyseisen valmisteen suotuisa vaikutus muistitoiminnoille. Sitä ei kuitenkaan ole ennen tutkittu varhaista Alzheimerin tautia sairastavilla.

– Tulokset osoittavat potilaiden hyötyvän sitä enemmän, mitä aikaisemmin ravitsemushoito aloitetaan. Ensimmäistä kertaa nyt nähtiin sen vähentävän oireiden lisäksi myös aivojen surkastumista, mikä oli tärkeä havainto, Haartman toteaa.

Hoitokoe oli osa laajaa, EU:n 7. puiteohjelman rahoittamaa LiPiDiDiet-projektia, jota koordinoi professori Tobias Haartman Saarlandin yliopistosta Saksasta.

Tulokset julkaistiin juuri The Lancet Neurology -lehdessä.

Vastaa