Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Heikot motoriset taidot ja vähäinen välitunti- ja koulumatkaliikunta ovat yhteydessä huonompiin lukemisen ja laskemisen perustaitoihin alakouluikäisillä lapsilla, osoitti Itä-Suomen yliopistossa tarkastettava terveystieteiden maisteri Eero Haapalan väitöstutkimus.

TtM Eero Haapala

Tutkimus tuotti uutta tietoa siitä, että koulumatkaliikunnan lisääminen ja välituntiliikuntaan kannustaminen voivat parantaa koulumenestystä erityisesti pojilla. Lisäksi tulokset viittaavat siihen, että koko lapsuuden jatkuva motorisia perustaitoja kehittävä liikunta voi parantaa koulumenestystä kolmena ensimmäisen kouluvuotena.

Haapalan väitöstutkimuksessa havaittiin heikkojen motoristen taitojen olevan yhteydessä huonompiin lukemisen ja laskemisen perustaitoihin ensimmäisellä, toisella ja kolmannella luokalla. Tutkimuksen mukaan välitunnilla runsaammin liikkuvat lapset osasivat lukea paremmin kuin vähän liikkuvat lapset. Nämä yhteydet olivat vahvempia pojilla kuin tytöillä. Lisäksi koulumatkansa kävellen tai pyörällä kulkevat pojat menestyivät paremmin lukutaitotesteissä kuin muut pojat.

Tutkimuksen mukaan suuri kehon rasvapitoisuus heikentää paitsi kestävyyskuntoa myös motorista suorituskykyä kuten juoksu- ja hyppytaitoa, tasapainoa ja käsien hienomotoriikkaa. Tutkija näkee tämän huolestuttavana, sillä yhä useammalla lapsella on ylipainoa, joka voi hidastaa motoristen perustaitojen kehittymistä. Heikot motoriset taidot voivat puolestaan vähentää liikunta-aktiivisuutta ja siten johtaa kierteeseen, jossa motoriset taidot eivät pääse kehittymään vähäisen liikunnan vuoksi ja seurauksena on ylipainon lisääntyminen.

Väitöstutkimus tehtiin Itä-Suomen yliopiston biolääketieteen yksikön Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimuksen ja Jyväskylän yliopiston Alkuportaat-tutkimuksen yhteistyönä. Tutkimukseen osallistui noin 200 iältään 6–8-vuotiasta lasta.

TtM Eero Haapalan fysiologian alan väitöskirja Physical Activity, Sedentary Behavior, Physical Performance, Adiposity, and Academic Achievement in Primary-School Children tarkastetaan perjantaina 20.2.2015 Itä-Suomen yliopistossa.

Vastaa