Opiskelu keskittyy Varkaudessa yhdelle kampukselle

Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Varkauden koulutustarjonta keskittyy yhteen pisteeseen Savon koulutuskuntayhtymän ja Savonia-ammattikorkeakoulun kiinteistökaupan myötä. Kaupassa Savon koulutuskuntayhtymä ostaa Savonialta Osmajoentie 75:ssä sijaitsevan rakennuksen A-osan sekä siihen kuuluvan maapohjan ja irtaimiston 800 000 euron hintaan.

Kaupan myötä Savon koulutuskuntayhtymän Varkauden toiminnot, eli Savon ammatti- ja aikuisopiston ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja henkilöstö sekä Varkauden lukion opiskelijat ja henkilöstö, sijoittuvat jatkossa yhteiseen kampusalueeseen Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Kampusalueella on myös Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilöstöä.

Muodostettavan opiskelijakampuksen tavoitteena on lisätä koulutuksen vetovoimaisuutta ja  yhteistyötä toisen asteen ammatillisen ja lukiokoulutuksen välillä sekä toisen asteen ja korkeakoulutuksen välillä. Opiskelijakampus luo myös edellytykset toimitilojen tehokkaalle ja taloudelliselle käytölle.

Uusi opiskelijakampus on ainutlaatuinen oppimisympäristö

Savon koulutuskuntayhtymä luonnehtii uutta opiskelijakampusta ainutlaatuiseksi oppimisympäristöksi, joka mahdollistaa Varkauden alueella opiskelijoille joustavat oppimispolut ja varmistaa alueen työelämälle osaavan työvoiman saannin. Opiskelijakampus vahvistaa myös Varkauden asemaa opiskelijakaupunkina.

Opiskelijakampuksessa arvioidaan Savon koulutuskuntayhtymän osalta olevan noin 1 500 hengen opiskelija- ja työyhteisö.

Savon koulutuskuntayhtymä tekee 3,5 miljoonan euron investointivarauksen Varkauden opiskelijakampuksen rakentamiseen ja kehittämiseen. Tulevien vuosien aikana Savon koulutuskuntayhtymä arvioi investoivansa kampukseen yhteensä noin 5,6 miljoonaa euroa.

Vastaa