Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Tammikuun lopulla päättyneeseen hakuun Savonia-ammattikorkeakoulun vieraskielisiin amk-koulutuksiin tuli hakemuksia peräti 33 eri maasta. Yhteensä 35 aloituspaikkaa tavoitteli yli 80 hakijaa.

Eniten hakijoita oli Venäjältä, Vietnamista ja Marokosta. Myös Euroopan maista oli useita hakijoita. Viime vuoden hakuun verrattuna tekniikan koulutukseen oli tänä vuonna hakijoita vähemmän, liiketalouden koulutuksen hakijamäärä sen sijaan hieman kasvoi.

Lukuvuosimaksuja kompensoidaan stipendeillä

Suomalaisissa korkeakouluissa tulee voimaan ensimmäistä kertaa lukuvuosimaksut EU/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Savoniassa nyt haussa olleiden Bachelor-koulutusten osalta lukuvuosimaksu on 5000 euroa.

Korkeakouluissa on kehitetty erilaisia stipendijärjestelmä opiskelijoiden tueksi. Savoniassa stipendin suuruus on 50–70 % lukuvuosimaksusta, ja stipendin saamisen edellytyksenä on opintojen eteneminen opintosuunnitelman mukaisesti.

Nyt päättynyt haku oli suunnattu ulkomaalaisella tutkinnolla hakeville. Suomalaisen tutkinnon suorittaneet voivat hakea yhteishaussa ajalla 15.3.–5.4.2017.

Vastaa