Savonia ja Soprano yhteistyöhön koulutusviennissä

Koulutusvienti rakennetaan tekoälyllä ja online-koulutuksina

Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Soprano Oyj ja Savonia-ammattikorkeakoulu ovat tänään allekirjoittaneet viisivuotisen sopimuksen koulutusvientiyhteistyöstä. Yhteistyö alkaa Savonian täydennyskoulutuksilla, joiden avulla pyritään parantamaan erityisesti kehittyvien Afrikan, Aasian ja Etelä-Amerikan maiden koulutuksen tasoa maatalous-, vesi- ja energiasektoreilla.

Osapuolet tarjoavat kansainvälisiä koulutuspalveluitaan yhteistyössä. Tavoitteena on, että teoreettinen koulutus, käytännön projektit, tehtävät ja kontaktit opiskelijan kanssa tehdään mahdollisimman suurelta osin online-koulutuksena Sopranon tekoälyavusteisessa oppimisympäristössä. Täydennyskoulutuksen lisäksi osapuolet aloittavat Savonian englanninkielisen Master’s Degree Programme in Digital Health -ohjelman muokkaamisen tekoälyavusteiseen verkkokoulutukseen sopivaksi.

Savonian myöntämien tutkintojen ja täydennyskoulutuksen lisäksi yhteistyösopimukseen kuuluvat Sopranon kuuden businesskoulun; Tieturi, Johtamistaidon Opisto JTO, Infor, Fintra, MIF ja Informator, koulutustarjonta ja ammattitutkinnot Suomessa ja kansainvälisesti.

– Savonia on panostanut viime vuosina oppimista tehostaviin digitaalisiin ratkaisuihin ja uusiin kansainvälisiin opinto-ohjelmiin. Nyt tekoälyn kehityksen myötä koulutusta voidaan tarjota entistä suuremmalta osin verkossa. Ulkomaisten opiskelijoiden ei enää välttämättä tarvitse tulla paikan päälle opiskelemaan vaan korkeatasoinen koulutus voidaan järjestää verkon yli, kertoo Savonia-ammattikorkeakoulun rehtori Mervi Vidgrén.

Etäopiskelumahdollisuuksien uskotaan lisäävän kansainvälistä kiinnostusta Savonian koulutustarjontaan, samalla kun tekoälystä ja kehittyneestä analytiikasta haetaan paremman motivaation myötä parempia oppimistuloksia ja tavoitellaan näin myös pienempiä lukuja opintojen keskeyttäneiden osalta.

– Yhteistyössä korkeakoulujen kanssa kehitämme nyt entistä houkuttelevampia koulutusohjelmia ja geneerisiä sisältöjä, joita on mahdollista skaalata kansainvälisille markkinoille. Suomen hyvä maine koulutuksessa ja sopimuskumppanina auttavat vientiponnisteluissa, arvioi Sopranon toimitusjohtaja Arto Tenhunen.

Vastaa