Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Turvapaikanhakijoille ja kantaväestölle kehitetään uudenlaisia omaehtoisen ja harrastustavoitteisen opiskelun mahdollisuuksia Opinsauna-hankkeessa, jonka toteuttavat yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Joensuun seudun kansalaisopisto ja Pohjois-Karjalan muut sivistystoimijat.

Perinteinen maahanmuuttajien koulutus kattaa kielikoulutuksen ja kotouttamiskoulutuksen. Opinsauna-hanke luo näiden sijasta innovatiivisia vaihtoehtoja aikuisopiskelun tarjontaan.

– Opinsauna-hankkeessa kasvatustieteiden opiskelijat kehittävät ohjatusti aivan uudenlaista omaehtoista toimintaa, jotta turvapaikanhakijoiden ei tarvitsisi olla toimettomina omissa ryhmissään kieli- ja kotouttamiskoulutusta odotellessa. Turvapaikanhakijat voivat toimia myös itse kouluttajina omilla osaamisalueillaan vaikkapa kokki- tai puutyökursseilla, käsityöpiireissä tai musiikkiopinnoissa yhdessä kantasuomalaisten kanssa, kertovat hankkeen ideoineet yliopistonlehtori Juha Kauppila ja professori Jyri Manninen Itä-Suomen yliopistosta.

Hankkeessa turvapaikanhakijat tutustuvat suomalaiseen kulttuuriin ja saavat mielekästä tekemistä. Omaehtoinen opiskelu lisää sosiaalista vuorovaikutusta, itsetunnon ja elämänhallinnan tunnetta sekä luottamusta ja suvaitsevaisuutta erilaisten kulttuurien kohtaamisen kautta.

Vapaan sivistystyön tyyppinen toiminta tarjoaa lisäksi luontevan foorumin, jossa kantasuomalaiset ja turvapaikanhakijat voivat kohdata toisiaan, tutustua toistensa kulttuureihin ja tasoittaa ennakkoluuloja. Samalla kielitaidon kehittyminen tukee perinteisempää maahanmuuttajille tarjottavaa kielikoulutusta.

Opiskelijat tarttuvat toteutukseen

Opinsauna-hankkeen toteutuksesta ja hallinnoinnista vastaavat pääasiassa Itä-Suomen yliopiston kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen sekä ohjauksen opiskelijat, jotka hyödyntävät projektipohjaisen oppimisen mallia osana opiskelijoiden opintoja.

– Kun aikuisopettajan pedagogisiin opintoihin kuuluu opetusharjoitteluja, mikä olisi parempi paikka harjoitella kuin toimiminen kouluttajana ja vetäjänä uudenlaisilla kursseilla, kuvaa yliopistonlehtori Juha Kauppila hankeideaa.

Hanke on osa Sivistystyön vapaus ja vastuu -verkoston toimintaa, jota Itä-Suomen yliopisto toteuttaa yhteistyössä Tampereen yliopiston, Åbo akademin ja Vapaa Sivistystyön ry:n kanssa.

Vastaa