Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Savon ammatti- ja aikuisopisto on aloittanut kielitaidosta riippumattoman ammatillisen osaamisen kartoittamisen aidoissa työtehtävissä.

Maahanmuuttajat tuovat mukanaan paljon erilaista ammatillista osaamispääomaa alueelle, joka jää varsinkin alkuvaiheessa puutteellisen kielitaidon taakse. Usein osaamiseen sisältyy myös erityisosaamista, jota ei olisi edes osattu odottaa, ellei kielitaidosta riippumattomien aitojen työtehtävien tekemistä olisi mahdollistettu. Tämän ammatillisen osaamisen näkyväksi tekeminen ja käyttöön saaminen työmarkkinoille mahdollisimman pian ja tehokkaasti on kaikkien etu.

Ammatillisen osaamisen kartoittaminen käytännön työtehtävissä auttaa myös sanoittamaan osaamista, varsinkin jos omia virallisia koulu- ja työtodistuksia ei ole saatavilla.

Ammatillisessa oppilaitoksessa ammattiopettajan ohjauksessa tehdyt kartoitukset mahdollistavat maahanmuuttajan osaamisen tarkastelun suoraan työelämän ammattitaitovaatimuksista käsin. Kartoituksella on tarkoitus nopeuttaa ja tehostaa pääsyä työelämään.

Savon ammatti- ja aikuisopistossa ensimmäisiä kartoituksia suoritetaan parhaillaan puualalla.

Vastaa