Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Savon ammattiopistosta valmistuneet työllistyvät hyvin: 83% vuonna 2015-2016 valmistuneista on pääasiallisesti työsuhteessa. Valmistuneista opiskelijoista 83% myös on suositellut tai suosittelisi lämpimästi Sakkya opiskelupaikkana. 93% kaikista yritysyhteistyön kehittämistutkimukseen vastanneista oli melko tai erittäin tyytyväisiä Savon ammattiopiston toimintaan.

Savon koulutuskuntayhtymä teetti toukokuussa 2018 tutkimuksen, jolla selvitettiin alueen julkisorganisaatioiden ja yritysten näkemyksiä Sakkyn toiminnasta, sen tasosta ja heidän tulevista koulutuksellisista tarpeistaan. Kohderyhmän muodostivat yritykset ja julkiset organisaatiot, sekä Sakkyn kumppanit. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina ja se perustuu 501 vastaukseen. Yrityksistä 93% on melko tai erittäin tyytyväisiä Savon koulutuskuntayhtymän toimintaan. Lisäksi toteutettiin kesä-elokuussa 2018 vuonna 2015-2016 valmistuneiden opiskelijoiden opiskelukokemuskartoitus, jolla oli tarkoitus arvioida Sakkyn toimintaa sekä selvittää opiskelijoiden kokemusten perusteella koulutuksen vastaavuus työelämän tarpeisiin. Tutkimus toteutettiin myös puhelinhaastatteluina ja se perustuu 1000 vastaukseen.

Tutkimuksen mukaan valmistuneiden työllisyysaste valmistumisen jälkeen on erittäin hyvä; 83% vuonna 2015-2016 valmistuneista on pääasiallisesti työsuhteessa.

Koko tutkimus löytyy osoitteesta www.sakky.fi/tutkimus

Vastaa