Onko ih­mis­mie­li tie­to­kone?

Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä
Tutkija Renne Pesonen

Syk­syn 2018 fi­lo­so­fi­a­kah­vi­lassa pohdittiin mie­leen liit­ty­viä ky­sy­myk­siä niin kie­len, kult­tuu­rin, du­a­lis­min sekä te­hok­kuu­den näkö­kul­mis­ta. Kantti julkaisee sarjassa taltioituja alustuksia.

Tampereen yliopiston tutkija Renne Pesonen pohti omassa alustuksessaan ihmismielen ja tietokoneen yhtäläisyyksiä ja eroja sekä sitä miten ihmismieltä on rinnastettu tietokoneeseen ihmismielen toimintaprosesseja, järkeilyä ja havainnointiprosesseja käsittelevässä kognitiivisessa psykologiassa.

Ihmismieltä on aikojen saatossa verrattu hammasrataskoneistoihin, höyrykoneisiin, hydraulisiin laitteisiin ja sittemmin tietokoneisiin.
– Aiemmat mallit ovat olleet mekanisia metaforia, joiden mekaniikan avulla on voitu ymmärtää miten aivot toimivat. Tietokoneessa on kuitenkin sellainen mielenkiintoinen piirre että rauta on eri kuin ohjelma.

Pesonen hahmotteleekin lähtökohtaa siten, että samoin kuin tietokone ei tee mitään ilman ohjelmistoa, myös aivoja voitaisiin tässä ajatella tietokoneena ja mieltä tietokoneohjelmana.

– Jos ajatelmaan ongelman luonnetta, voidaan mielen vertaamista koneeseen ajatella intentionaalisen ja kausaalisen maailman välisenä erona.

Onko aivojen toiminta vain kausaalista reagointia tapahtumiin, ideoiden ja asioiden johtamista toisiinsa ketjuuntuen ajatusketjuiksi? Onko mieli reaktiivinen kone, joka oppii käsittelemistään ajatusketjuista?

Onko ihmismieli tietokone? Miten tämä vertaus toimii filosofian näkökulmasta? Kuuntele Pesosen alustus aiheesta kokonaisuudessaan:

kuunteleKesto: 67’16”

Vastaa