Ajankohtaista Pohjois-Savosta viitotulle puheelle tulkattuna

Katsaus tammikuun aiheisiin.

Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Kuopion museoremontti tuleekin ennakoitua kalliimmaksi.
Kuopio ottaa käyttöön mobiilikirjaston.
Päivystyskäynnit KYSissä vähenivät uuden palvelunumeron myötä.
Maanteiden talvihoitoa parannettiin Pohjois-Savossa. Kaikille Kuopion ysiluokkalaisille 300 € tuki kesätyöpaikkaan.
Alaikäisten huumeiden käyttö lisääntyi rajusti Kuopion seudulla.
Kuopion kaupunki hyväksyi stadionhankkeen suunnitelmat.


Kantin ja Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteistyössä tuottamat videot ovat kolmannen ja neljännen vuosikurssin viittomakielentulkkiopiskelijoiden harjoitustöitä. Tulkkaukset valmistellaan viittomakieltä äidinkielenään käyttävien kanssa yhteistyönä. Koosteita kehitetään mm. kuopiolaisten kuurojen antaman palautteen pohjalta.

Vastaa