Kaverisuosio säätelee tyttöjen vertaissuhteita yläkoulussa

Jaa Facebookissa
Tweettaa Twitterissä

Tuore väitöstutkimus osoittaa, että kaverisuosio on keskeinen osa tyttöjen keskinäisiin suhteisiin liittyvää dynamiikkaa. YTM Taru Kulmalainen havaitsi, että kaverisuosio heijastuu monin tavoin tyttöjen vertaissuhteisiin sekä koulun arkisiin käytäntöihin.

Kuva: Itä-Suomen yliopisto
YTM Taru Kulmalainen

Kulmalainen tarkasteli väitöstutkimuksessaan tyttöjen kaverisuosiota yläkoulussa esiintyvänä sosiaalisena järjestyksenä. Hän havaitsi, että kaverisuosiossa on kyse koulussa tuotetusta epävirallisesta järjestelmästä, joka jakaa tytöt “suositun”, ”tavallisen” ja ”ei-suositun” kategorioihin. ”Ei-suosittuun” kategoriaan sijoitetut tytöt voidaan sulkea ulos kaveripiiristä sekä esimerkiksi ryhmätyöskentelystä oppitunneilla. ”Tavallisiin” ja ”suosittuihin” ryhmiin kuuluminen lisää tutkimustulosten perusteella tyttöjen toiminta- ja vaikutusmahdollisuuksia sekä koettua hyvinvointia koulussa.

Kaverisuosioon perustuva epävirallinen yhteisöllisyys ei ole yhtä avoin kaikille, vaan sitä kontrolloidaan suosioon liittyvillä rajanvedoilla. ”Ei-suosittuun” kategoriaan sijoittaminen myös altistaa tyttöjä sosiaaliselle koulukiusaamiselle.

Tutkimustietoa voidaan hyödyntää kouluissa esimerkiksi tukioppilastoiminnassa ja koulukiusaamisen ehkäisemisessä. Koulujen lisäksi tutkimuksesta voivat hyötyä myös muut nuorten parissa toimivat tahot.

YTM Taru Kulmalaisen sosiologian alan väitöskirja Tyttöjen kaverisuosio. Etnografinen tutkimus yläkoulun epävirallisista järjestyksistä tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa 22.5.2015.

Vastaa